Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Uitvoeringbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2011
CiteertitelUitvoeringbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2011, art. 11, lid 2; art. 14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2011Nieuwe regeling

29-11-2011

De Nieuwsbode, 21-12-2011

Nr. 755

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2011

 

Het college van de gemeente Zeist,

gelet op artikel 11, tweede lid en artikel 14 van de Beheersverordening Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2011;

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

particuliere gedenkplaats: een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend om overledenen te gedenken.

Artikel 2. Indeling en uitgifte der graven

 • 1.

  De algemene graven, klasse E graven, zijn graven met een afmeting van 225 cm. lengte en 100 cm. breedte, waarin gelegenheid wordt gegeven om lijken te begraven voor de tijd van 10 jaren.

 • 2.

  De particulier graven worden onderverdeeld in:

  • -

   Klasse A graven. Dit zijn graven met een afmeting van 10m2, uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken, dan wel het plaatsen van 12 asbussen, of het verstrooien van de as.

  • -

   Klasse B graven. Dit zijn graven met een afmeting van 300 cm. lengte en 150 cm. breedte, uitgegeven, voor de tijd van tenminste 10 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken dan wel het plaatsen van 12 asbussen of het verstrooien van de as.

  • -

   Klasse C graven. Dit zijn graven met een afmeting van 225 cm. lengte en 100 cm. breedte, uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken, dan wel het plaatsen van 12 asbussen of het verstrooien van de as.

  • -

   Klasse DI, kindergraven. Dit zijn graven met een afmeting van 150 cm. lengte en 100 cm. breedte, uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken onder de 1 jaar dan wel het plaatsen van 3 asbussen of het verstrooien van de as.

  • -

   Klasse DII, kindergraven. Dit zijn graven met een afmeting van 150 cm. lengte en 100 cm. breedte uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste 2 lijken tussen de 1 en 12 jaar dan wel het plaatsen van 3 asbussen of het verstrooien van de as.

Artikel 3. De bezorging van as

 • 1.

  De particuliere urnengraven worden onderverdeeld in:

  Particulier urnengraf, uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren, bestemd voor het begraven van ten hoogste voor 4 urnen of asbussen. Particulier urnenkeldergraf uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren,voor ten hoogste 2 urnen of asbussen.

  Particulier urnenkeldergraf incl. opbouw, uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren voor ten hoogste 2 urnen of asbussen.

 • 2.

  De particuliere urnennis worden onderverdeeld in:

  Particuliere muurnis, oude urnentuin, uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste 4 urnen of asbussen.

  Particuliere muurnis nieuwe urnentuin, uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren, bestemd voor de bijzetting van ten hoogste 2 urnen of asbussen.

  Particuliere zuilnis oude urnentuin uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren bestemd voor de bijzetting van ten hoogste 1 urn of asbus. Particuliere taludnis uitgegeven voor de tijd van tenminste 10 jaren bestemd voor de bijzetting van ten hoogste 2 urnen of asbussen.

Artikel 4. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking met ingang van 8 dagen na de datum publicatie in de Nieuwsbode.

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit graven, asbezorging en gedenkplaatsen 2011.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van 29 november 2011

De secretaris,

De voorzitter,