Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zeist

Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZeist
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015
CiteertitelKosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 234, lid 6, 7, art. 142; Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, art. 2, 3; Verordening parkeerbelastingen 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201401-01-2016Nieuwe regeling

11-11-2014

Gemeenteblad, 2014, 69044

Nr. 801

Tekst van de regeling

Intitulé

Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015

De raad van de gemeente Zeist;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2014;

gelet op artikelen 234, zesde en zevende lid en 142 van de Gemeentewet, de artikelen 2 en 3 van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en de Verordening parkeerbelastingen 2015;

besluit:

vast te stellen de:

Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015

 

1.Kostenberekening

 

Loonkosten op basis van 9.268 uren €. 347.590,00

Overhead incl. automatisering - 173.795,00

(geraamd, echter max. 50% loonkosten)

Totale kosten €. 521.386,00

Geraamd aantal naheffingen op aaneengesloten parkeerperioden 3.500

Kosten per eenheid €. 521.386,00/3.500 = €. 69,73

Kosten naheffingsaanslag €. 59,00 (wettelijk maximum voor 2015).

 

2.Inwerkingtreding

 

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van toepassing op belastbare feiten die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

  • 3.

    De datum van ingang van de heffing van de kosten van een naheffingsaanslag is 1 januari 2015.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 november 2014.

mr. J. Janssen, griffier drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter