Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Vergoeding kosten aanschaf beeldschermbril

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVergoeding kosten aanschaf beeldschermbril
CiteertitelVergoeding kosten aanschaf beeldschermbril
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-01-2020art.

01-01-2005

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoeding kosten aanschaf beeldschermbril

 

 

Vergoeding kosten aanschaf beeldschermbril

Vergoeding kosten aanschaf beeldschermbril

Aan de ambtenaar, die noodzakelijkerwijs dient te beschikken over een beeldschermbril kan in de daarmee verband houdende kosten van aanschaf een vergoeding worden verleend tot de mate en onder de voorwaarden zoals hierna vermeld:

De ambtenaar moet vanuit zijn functie gemiddeld meer dan twee uur per dag met een beeldscherm werken;

de ambtenaar moet, via een speciaal standaard opdrachtformulier beeldschermbril, een verzoek indienen bij de stafafdeling P&O. De aanvraag moet voorzien zijn van een handtekening van de leidinggevende;

een deskundige van de Arbo-dienst zal de werkplek bekijken en gegevens invullen op het standaard opdrachtformulier voor de specifieke aanmeting van de beeldschermbril en geeft daarbij tevens advies af over de noodzaak van een beeldschermbril

na ondertekening van dit opdrachtformulier door de werkgever kan de medewerker terecht bij een erkende opticien om een montuur inclusief glazen te kiezen;

de opticien zorgt voor het aanmeten, uitleveren en de nazorg van de beeldschermbril en factureert rechtstreeks aan de gemeente Zevenaar

bij de bepaling van de vergoeding wordt er van uitgegaan, dat de aanschaf van de beeldschermbril geschiedt bij een erkende opticien die is aangesloten bij Groeneveld-Intersafe en de levering geschiedt conform de hierbij geldende condities. Indien de ambtenaar ervoor kiest een beeldschermbril bij een niet aangesloten opticien uit te kiezen dan wordt maximaal vergoed het bedrag, dat hem zou worden toegekend bij de aanschaf van de wel bij een Groeneveld-Intersafe aangesloten opticien;

op het bedrag van de toe te kennen vergoeding wordt in mindering gebracht de vergoeding of tegemoetkoming, die de ambtenaar in de kosten van de beeldschermbril uit anderen hoofde ontvangt dan wel kan ontvangen.

Vergoeding kosten aanschaf beeldschermbril

De aanleiding voor het opnemen van dit artikel in de ZAR is de toenemende vraag van werknemers naar het vergoeden van de kosten voor de aanschaf van een beeldschermbril. Het is daarom van belang dat er eenduidige richtlijnen zijn voor het vergoeden van een beeldschermbril, omdat anders de diversiteit van de hoogte van de vergoedingen teveel uiteen gaat lopen.

Wat is nu precies een beeldschermbril? Een beeldschermbril biedt een speciale oplossing voor medewerkers die klachten hebben bij het verrichten van beeldschermwerk, zoals pijnlijke, vermoeide ogen, handen, polsen, armen, schouders, nek en hoofdpijn.

Een beeldschermbril kan worden gebruikt als gemiddeld meer dan twee uur per dag met een beeldscherm wordt gewerkt. De bril is met name bedoeld voor mensen die problemen hebben met het scherpstellen van de ogen op korte afstand (30 tot 60 cm). Vooral personen van 40 jaar en ouder kunnen met dit probleem te maken krijgen. Een leesbril of bril met leesgedeelte corrigeert dit probleem slechts ten dele, omdat men bij het verrichten van werkzaamheden aan een beeldscherm te maken heeft met een andere kijkafstand (60 cm) dan bij het lezen (30 tot 40 cm).

Groeneveld-Intersafe, o.a. leverancier van bijvoorbeeld Pearle winkels in heel Nederland en van Vriesman optiek in Zevenaar leveren specifieke beeldschermbrillen. De gemeente Zevenaar heeft afspraken gemaakt met Groeneveld-Intersafe over de levering van beeldschermbrillen. Deze afspraken hebben betrekking op de voorwaarden en condities waaronder de brillen worden geleverd en behelzen tevens de bedragen die voor de levering in rekening kunnen worden gebracht.

In verband hiermee zijn in artikel 1 de uitgangspunten opgenomen die in acht dienen te worden genomen bij de aanschaf van een beeldschermbril en de daarbij toe te kennen vergoeding.