Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Tarieventabel Lentebad 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Lentebad 2014
CiteertitelVerordening tarieven gebruik Lentebad 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Behoort bij Verordening tarieven gebruik Lentebad 2013

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

18-12-2013

Liemers Lantaren, 27 december 2013

13-078

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel Lentebad 2014

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening tarieven gebruik Lentebad 2014

Hoofdstuk 1 – gebruik bad1. Het tarief voor het gebruik van het zwembad bedraagt voor:

 

 

 

Verblijfsduur

 

 

Recreatief zwemmen

1 uur

2 uur

Langer dan 2 uur

a.

Voor kinderen beneden 4 jaar

€ 2,20

€ 2,50

€ 2,75

b.

Voor personen van 4 jaar en ouder

€ 3,50

€ 4,15

€ 4,75

 

 

 

 

 

c.

MBVO (meer bewegen voor ouderen)

€ 2,850 per les

 

 

d.

Aquajogging 12 lessenkaart

€ 66,00

Proefles

€ 5,50

e.

Aquarobics 12 lessenkaart

€ 55,45

Proefles

€ 4,60

f.

Aquafitness senioren 12 lessenkaart

€ 47,50

Proefles

€ 3,95

*

Geldigheid 12 lessen is 6 maanden

 

 

 

Hoofdstuk 2 – klantenkaartDe aanschaf van een klantenkaart kost € 3,85. Op de klantenkaart kunnen abonnementen voor zwemles en aquasportlessen gezet worden. Tevens kan op de klantenkaart een tegoed worden gekocht voor banenzwemmen en recreatief zwemmen. Men betaalt € 30,00 en krijgt een zwemwaarde van € 35,00. Dit tegoed geldt alleen voor banenzwemmen en recreatief zwemmen.

Hoofdstuk 3 – zwemles

 • 1.

  Het tarief voor het volgen van zwemlessen A en B (1 x per week 45 minuten) bedraagt voor 12 lessen € 96,00 en voor zes lessen € 48,00. Het is mogelijk drie weken voor het afzwemmen een losse les te kopen.

 • 2.

  Het tarief voor het volgen van zwemlessen C (45 minuten) bedraagt per les € 5,40;

 • 3.

  Het tarief voor zwemles volwassenen bedraagt € 8,00 per les.

 • 4.

  Het tarief voor het afzwemmen voor een diploma bedraagt € 15,00.

 • 5.

  Het tarief voor het inschrijfgeld voor zwemles bedraagt € 10,00.

Hoofdstuk 4 – extra voorzieningenDe tarieven voor het gebruik van de extra voorzieningen bedragen: a. voor de zonnebanken € 5,95 per keer (periode van ongeveer 15 minuten); b. voor de kruidenbaden € 2,00 per keer (periode van ongeveer 12 minuten); c. voor de Turkse tuin (stoomcabines) € 2,00 per keer (periode van ongeveer 15 minuten).

Hoofdstuk 5 – Zevenaarse sportverenigingen en groepen

 • 1.

  Als Zevenaarse vereniging c.q. groep worden beschouwd organisaties, die:

  • a.

   rechtspersoonlijkheid bezitten of een erkend onderdeel zijn van een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie;

  • b.

   geen winst beogen;

  • c.

   met een zekere regelmaat activiteiten ontplooien c.q. mogelijkheden scheppen op het terrein van de amateursport;

  • d.

   beschikken over een verantwoordelijke leiding, die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van deskundigheid en bekwaamheid met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden;

  • e.

   volgens inschrijving van de Kamer van Koophandel gevestigd zijn in de gemeente Zevenaar;

  • f.

   van de leden een naar het oordeel van burgemeester en wethouders redelijke bijdrage vragen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van de vereisten vermeld in het vorige lid onder de punten a en e.

 • 3.

  Als Zevenaarse vereniging c.q. groep worden tevens beschouwd organisaties die als zodanig door burgemeester en wethouders zijn erkend.

Hoofdstuk 6 – tarief Zevenaarse sportverenigingen en groepen

1.De tarieven voor het gebruik van het zwembad door Zevenaarse sportverenigingen en groepen, vallende onder Hoofdstuk 5, bedragen:

 

 

25-meter bassin

instructiebassin

recreatiebassin

Wintertuin

a

voor een eenmalig gebruik per uur

€ 119,85

€ 69,25

€ 40,65

€ 15,15

b

voor een wekelijks uur per seizoen

€ 3.476,25

€ 2.008,95

€ 1.178,85

€ 440,05

 • 2.

  Indien bij het opmaken van de roosters blijkt, dat slechts een gedeelte van een bassin in gebruik kan worden gegeven, wordt het onder 1 genoemde tarief berekend in verhouding tot de in gebruik gegeven oppervlakte.

 • 3.

  Indien gebruik wordt gemaakt van de diensten van een instructeur is naast de onder 1 genoemde bedragen tevens per instructeur een vergoeding verschuldigd van € 27,80 per uur.

 • 4.

  Wanneer ten behoeve van het houden van waterpolowedstrijden door het badpersoneel extra werkzaamheden moeten worden verricht, is naast de onder 1 genoemde bedragen tevens een vergoeding verschuldigd van € 37,95 per keer.

 • 5.

  Indien tijdens bepaalde uren gebruik van de recreatieve voorzieningen wordt gewenst – hetgeen in incidentele gevallen is toegestaan – wordt het op grond van de voorgaande leden berekende tarief verhoogd met € 95,05 per uur per keer.

 • 6.

  De vergoeding voor de wintertuin betreft het gebruik ten behoeve van teambesprekingen of vergaderingen, dan wel als verblijfsruimte voor het kader. Bij grote evenementen, zoals wedstrijden en diplomazwemmen, is voor het gebruik van de wintertuin geen extra vergoeding verschuldigd.

 • 7.

  In de onder 1 genoemde tarieven is de toegangsprijs begrepen.

Hoofdstuk 7 – overige verenigingen en groepen

Voor verenigingen en groepen, niet vallende onder Hoofdstuk 5, gelden voor het gebruik van het zwembad de tarieven berekend op grond van hoofdstuk 6, te verhogen met 60%.

Behoort bij besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 18 december 2013. Mij bekend, De griffier,