Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Tarieventabel Verordening Afvalstoffenheffing 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel Verordening Afvalstoffenheffing 2014
CiteertitelTarieventabel Verordening Afvalstoffenheffing 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

behoort bij Verordening afvalstoffenheffing 2014

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015Nieuwe regeling

18-12-2013

Liemers Lantaren, 27 december 2013

13-078

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel Verordening Afvalstoffenheffing 2014

 

 

Tarieventabel behorende bij de "Verordening afvalstoffenheffing 2014"

 

 

 

belasting

kwijtschelding

Hoofdstuk 1 - Vast bedrag per jaar

 

 

1.a.

De belasting bedraagt per perceel per jaar

€ 63,00

€ 63,00

1.b.

In afwijking hiervan bedraagt de belasting voor een perceel waar de mogelijkheid geboden wordt tot het afvoeren van huishoudelijke afvalstoffen via een verzamelcontainer:

 

 

1.b.1.

voor een meerpersoonshuishouden

€ 120,00

€ 63,00

1.b.2.

voor een éénpersoonshuishouden

€ 96,00

€ 63,00

1.c.

De belasting als bedoeld onder 1.a. wordt vermeerderd voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belasting- plicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van:

1.c.1.

een extra container, per jaar, per extra container

€ 41,40

€ -

1.c.2.

een extra stadsemmer, per jaar, per stadsemmer

€ 10,35

€ -

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 – Variabel bedrag per lediging

 

 

2.

Onverminderd het bepaalde in Hoofdstuk 1 bedraagt de belasting per lediging:

2.a.

van een 280 liter duobak

€ 3,00

€ -

2.b.

van een stadsemmer

€ 0,75

€ -

2.c.

van een extra 280 liter container

€ 4,25

€ -

 

 

Hoofdstuk 3 – Bedrag bij medische verklaring

 

 

3.

Indien het houden van een extra container of stadsemmer blijkens een overgelegde doktersverklaring om medische redenen geschiedt, vindt de vermeerdering als bedoeld in Hoofdstuk 1, onder 1.c. niet plaats. In dat geval wordt het totaal van de belasting als bedoeld in Hoofdstuk 1 en 2 vastgesteld op:

€ 219,00

€ 63,00

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Zevenaar van 18 december 2013,

Mij bekend, De griffier,