Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

nr 02.02 Verordening persoonsregistraties

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingnr 02.02 Verordening persoonsregistraties
CiteertitelVerordening persoonsregistraties
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpadministratie, diensten en bedrijven

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

vervangen door 2.03 Verordening gemeentelijke basisadministraties van 16-5-2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet Bestuursrecht, Wet bekendmaking persoonsgegevens, Gemeentewet art 147 en 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-01-200516-05-2008nieuwe regeling bij gemeentelijke herindeling

03-01-2005

Zevenaar Post, 19 -1-2005

05-003

Tekst van de regeling

Intitulé

nr 02.02 Verordening persoonsregistraties