Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit overlast fiets of bromfiets

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit overlast fiets of bromfiets
CiteertitelAanwijzingsbesluit overlast fiets of bromfiets
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR608275/CVDR608275_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2018Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-57471

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit overlast fiets of bromfiets

Het college van Zevenaar;

 

Gelet op artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 Zevenaar;

Besluit:

 

De volgende locatie:

  • Het stationsgebied

aan te wijzen als gebied waar het verboden is om (brom)fietsen onbeheerd te laten staan

 

Zevenaar,13 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

De secretaris,

De burgemeester,