Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit verontreiniging door honden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit verontreiniging door honden
CiteertitelAanwijzingsbesluit verontreiniging door honden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR608275/CVDR608275_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2018Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-57491

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit verontreiniging door honden

Het college van Zevenaar;

 

Gelet op artikel 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 Zevenaar;

Besluit:

 

  • -

    Het ‘beleid bestrijding hondenpoepoverlast Zevenaar’, zoals vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 26 november 2003, alsmede de aanwijzing van hondenspeelplaatsen, -losloopterreinen en -uitlaatplaatsen bij besluit van het college d.d. 30 maart 2004, 14 september 2004 , 15 november 2005, 12 juni 2006, 19 december 2006, 3 maart 2007, 18 september 2007, 31 oktober 2008 en 3 augustus 2010

van overeenkomstige toepassing te verklaren.

 

Zevenaar,13 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

De secretaris,

De burgemeester,