Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1.61, eerste lid, van de Wet kinderopvang
 2. titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR607637/CVDR607637_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2018Nieuwe regeling

26-02-2018

gmb-2018-57641

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

Gelet op artikel 1.61, eerste lid, en artikel 2.19, eerste lid, van de Wet kinderopvang, titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Mandaatregeling Zevenaar 2018;

Besluit:

 

 • I.

  De directeur publieke gezondheid in dienst van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden/GGD aan te wijzen als toezichthouder krachtens artikel 1.61, eerste lid en artikel 2.19, eerste lid, van de Wko;

   

 • II.

  Dat het de directeur publieke gezondheid is toegestaan één of meerdere medewerkers van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden/ GGD aan te wijzen om namens de directeur publieke gezondheid, de toezichthoudende taken in het kader van de Wko uit te oefenen;

   

 • III.

  De datum van in werking treding te bepalen op de dag na bekendmaking van dit besluit in het (digitale) gemeenteblad.

26 februari 2018

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar,

PatriciaVaupell-Hendriks gen.Modderkolk

afdelingshoofd Maatschappelijke ontwikkeling