Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit aankondigingsborden

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit aankondigingsborden
CiteertitelAanwijzingsbesluit aankondigingsborden
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR608275/CVDR608275_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-03-2018Nieuwe regeling

13-03-2018

gmb-2018-57727

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit aankondigingsborden

Als locatie voor het plaatsen van aankondigingsborden, spandoeken en spanframes als bedoeld in artikel 3 van de Beleidsregel aankondigingsborden en spandoeken zijn aangewezen:

Aankondigingsborden

Zevenaar

Arnhemseweg

Lp 3938

berm tussen weg en fietspad, kant Methen, bij bebouwde kom bord

weggedeelte gemeentegrens – rotonde Roodwilligen

Lp 503

berm tussen weg en fietspad, kant Rosorum, begin middengeleider

weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan

Lp 501

middengeleider, t.h.v. blauw bord bewegwijzering

weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan

Lp 500

middengeleider, t.h.v. bushalte

weggedeelte rotonde Roodwilligen – kruispunt Ringbaan

................................................................................................................................................................

Arnhemseweg

Lp 1932

middengeleider, t.o. politiebureau, t.h.v. informatiebord

Lp 1933

middengeleider, t.o. politiebureau, t.h.v. informatiebord

Lp 1936

middengeleider, t.o. Prins Mauritsstraat

Lp 1937

middengeleider, t.o. Prins Mauritsstraat

Lp 1945

berm tussen weg en parallelweg, kant flat Herkendaal, voor flat Herkendaal (Noordeinde)

Lp 1948

berm tussen weg en parallelweg, kant nr.81, voor nr. 81

................................................................................................................................................................

Centrum

Lp 4226

hoek Arnhemseweg - Schievestraat

Bord éénrichtingsweg

Grietsestraat t.h.v. verzinkbare palen bij Big Apple

Bord éénrichtingsweg

Didamsestraat t.h.v. verzinkbare palen bij parkeerterrein

Lp bruin, zonder nummer

Stationsplein in groenstrook voor informatiebord bij bushalte, kant station

................................................................................................................................................................

Doesburgseweg

ANWB paal

groenstrook kant Lentemorgen, t.o. WOK - Texaco

Bord hondenuitlaatterrein

grasveld kant Lentemorgen, t.o. Elsweide 7

Lp 648

groenstrook kant Tatelaar, t.h.v. S.D.Z.Z.

ANWB paal

groenstrook kant Tatelaar, t.o. Hunneveldweg

................................................................................................................................................................

Hunneveldweg

Lp 9458

berm tussen weg en fietspad, kant A12, voor hotel

Lp 9457 Noordeinde

berm tussen weg en parkeerterrein, kant parkeerterrein, t.o. hotel

Lp 774

berm tussen weg en fietspad, kant Lentemorgen, 2e lp vanaf verkeerslicht

Lp 777

berm naast weg, kant Schrijvershoek, t.h.v. Noordeinde nr. 102

................................................................................................................................................................

Hengelder

Lp 9695

berm tussen weg en fietspad, kant tennisvelden, t.o. parkeerterrein sportpark Hengelder

Lp 9690

berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 24

Lp 9687

berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 30

Lp 9682

berm tussen weg en fietspad, kant bebouwing, t.h.v. nr. 42

................................................................................................................................................................

Hengelder

Lp 9678

berm tussen weg en fietspad, kant A12, t.h.v. nr. 9

Lp 9668

middengeleider tussen Edisonstraat en 7poort

Lp 9663

middengeleider tussen 7poort en viaduct A12

................................................................................................................................................................

Methen

Lp 9002

berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 8

weggedeelte rotonde Ringbaan Zuid – rotonde Groessenseweg

Lp 8844

berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat, t.o. ANWB bord

weggedeelte aansluiting Ardechelaan – spoorlijn

Lp 8835

8835 berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat

weggedeelte spoorlijn – kruispunt Mozartlaan

Lp 8825

berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat

weggedeelte kruispunt Mozartlaan – aansluiting Heerenmäten

Lp 8823

berm tussen weg en fietspad, kant Zonnemaat

weggedeelte aansluiting Heerenmäten – kruispunt Mozartlaan

Lp 8807

middengeleider voor Arnhemseweg, t.h.v. Kinderboerderij

................................................................................................................................................................

Ringbaan-Noord

Lp 510

middengeleider tussen kruispunt Arnhemseweg en rotonde Spaansmaat

Lp 512

middengeleider tussen kruispunt Arnhemseweg en rotonde Spaansmaat

Lp 519

middengeleider tussen rotonde Spaansmaat en kruispunt Lentemorgen

Lp 521

middengeleider tussen rotonde Spaansmaat en kruispunt Lentemorgen

Ringbaan-Noord

Lp 716

middengeleider tussen kruispunt Lentemorgen en kruispunt Doesburgseweg

Lp 719

middengeleider tussen kruispunt Lentemorgen en kruispunt Doesburgseweg

Lp 723

middengeleider tussen kruispunt Lentemorgen en kruispunt Doesburgseweg

................................................................................................................................................................

Ringbaan-Oost

Lp 729

middengeleider, t.o. Oosteinde nr. 26

weggedeelte kruispunt Doesburgseweg – rotonde Didamseweg

Lp 733

berm tussen weg en fietspad, kant Tatelaar, t.h.v. Peugeot garage

weggedeelte kruispunt Doesburgseweg – rotonde Didamseweg

Lp 742

berm tussen weg en parallelweg, kant Oosteinde, t.h.v. Oosteinde nr. 48

weggedeelte rotonde Didamseweg – rotonde Vondellaan

Lp 751

berm tussen weg en fietspad, kant Schaapsdrift, t.h.v .Oosteinde nr. 90

weggedeelte rotonde Didamseweg – rotonde Vondellaan

Lp 2959

berm tussen weg en fietspad, kant de Horst, t.h.v. Oosteinde nr. 142

weggedeelte rotonde Vondellaan – rotonde Hengelder

Lp 2953

berm tussen weg en fietspad, kant Oosteinde, t.o. brug naar sportpark Hengelder

weggedeelte rotonde Vondellaan – rotonde Hengelder

................................................................................................................................................................

Ringbaan-Zuid

Lp 9011

berm kant Ooy, 5e Lp vanaf rotonde Methen

weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat

Lp 9012

berm kant Ooy, 6e Lp vanaf rotonde Methen

weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat

Lp 9016

berm kant Ooy, t.o. zendmast Engeveldweg

weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat

Lp 9019

berm kant Ooy, t.h.v. inrit parkeerterrein Staring

weggedeelte rotonde Methen – kruispunt Molenstraat

Lp 9041

berm kant Zuidspoor, t.o. nr. 12

weggedeelte kruispunt Molenstraat – kruispunt Stationsplein

Lp 9043

berm kant Zuidspoor, t.o. nr. 6

weggedeelte kruispunt Molenstraat – kruispunt Stationsplein

................................................................................................................................................................

Ringbaan-Zuid

Lp 9054

berm kant Oud Zevenaar, bij gemaal Polder

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

Lp 9059

berm kant Oud Zevenaar, bij bord bebouwde kom

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

Lp 9662

berm kant Oud Zevenaar, t.o. informatiebord

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

Lp 9065

berm kant Oud Zevenaar, nabij inrit Poelwijk

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

Lp 9067

berm kant Oud Zevenaar, t.o. Poelwijk

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

Lp 9069

9069 berm kant Oud Zevenaar, t.h.v. hoogspanningsmast

weggedeelte kruispunt Stationsplein – rotonde Dijkweg

................................................................................................................................................................

Groessenseweg

Lp 2459

berm kant spoor, voor Hoevestraat

Lp 5250

berm kant spoor, t.o. wit huis

Lp 5253

berm kant Methen, boven spoortunnel

Lp 2469

berm kant Methen, t.o. transformator

................................................................................................................................................................

Pannerdenseweg

Lp 2437

berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.o. inrit nr. 1

Lp 2440

berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, bij nr. 14

Lp 2443

berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, tussen nr. 16a en nr. 18

Lp 2445

berm tussen weg en fietspad, kant Duiven, t.h.v. nr. 20

................................................................................................................................................................

Oud- Zevenaar

Oud-Zevenaarseweg

Lp 3035

berm kant Babberich, t.o. nr. 82

Lp 3036

berm kant Babberich, t.h.v. nr. 73

Lp 3037

berm kant Babberich, t.h.v. nr. 77

Lp 3038

berm kant Babberich, t.h.v. nr. 85

................................................................................................................................................................

Dijkweg

Lp 3081

berm kant Duiven, t.o. nr. 31

Lp 3083

berm kant Duiven, t.h.v. nr. 23a

Lp 3085

berm kant Duiven, t.h.v. nr. 19

Lp 3087

berm kant Duiven, t.h.v. nr. 11

................................................................................................................................................................

Babberich

Middag

Lp 3504

t.o. inrit Dorpstraat 9

Bord u nadert een

voorrangsweg

 

t.o. nr.95, bij glasbol

 

 

Zwanenwaay

Bord gesloten voor vrachtwagens

t.o. nr.9, bij bussluis

 

 

Emmerichseweg

Lp 3340

bij bord republiek Duitsland 1 km

................................................................................................................................................................

Angerlo

Parallelweg

Lp 6816

berm kant Rivierweg

Lp 6813

berm kant Rivierweg

Lp 6810

berm kant Rivierweg

Lp 6808

berm kant Rivierweg

................................................................................................................................................................

Parallelweg

Lp 6806

berm kant Rivierweg

Lp 6804

berm kant Rivierweg

Lp 6801

berm kant Rivierweg

Lp 6799

berm kant Rivierweg

................................................................................................................................................................

Mariëndaalseweg

Lp 6561

berm kant sportpark, voor nr. 15

Lp 6560

berm kant sportpark, t.o. Akkerweg

Lp 6559

parkeerplaats sportpark

Schrikhek

berm kant sportpark, naast bord bebouwde kom

................................................................................................................................................................

Ganzepoelweg

Lp 6762

berm kant industrieterrein, bij bord bebouwde kom Doesburg

Lp 6763

berm kant woonwijk, bij plattegrondkast

Lp 6767

berm bij woonwagen

Lp 6768

berm t.o. woonwagen

................................................................................................................................................................

Giesbeek

Uitmeentsestraat

Lp 6065

berm kant Angerlo, na weg naar Riverparc

Lp 6067

berm kant Angerlo, bij bord bebouwde kom

Lp 6070

berm kant Angerlo, bij plattegrondkast

Lp 6074

berm kant Angerlo, bij bord verboden te parkeren-herhaling

................................................................................................................................................................

Uitmeentsestraat

Lp 6076

berm kant Angerlo

Lp 6068

berm kant Angerlo, lantaarnpaal met poster

 

 

Meentsestraat

Lp 9427

berm kant Rhederlaag, t.o. nr. 117

Lp 9426

berm kant Rhederlaag, t.o. nr. 113

................................................................................................................................................................

Meentsestraat

Lp 6150

bij nr. 5

 

 

Zwalmstraat

Boom

voor nr. 15

Boom

voor nr. 21

Lp 6207

voor nr. 25

................................................................................................................................................................

Bingerdensedijk

Lp 6530

berm kant Rivierweg, bij gemaal

Lp 6531

berm kant Rivierweg, bij gemaal / bord gevaarlijke bocht

Lp 6539

berm kant Giesbeek, bij paardenbak

Lp 6541

berm kant Giesbeek, t.o. Tutenburgsestraat

................................................................................................................................................................

Lathum

Kerkstraat

Lp 6048

bij ingang kerkhof

Lp 6044

bij nr. 16

Lp 6043

bij nr. 22

Lp 6041

bij nr. 31

................................................................................................................................................................

Koestraat

Paal

berm kant Westervoort

weggedeelte rotonde Rivierweg - Bandijk

Paal

berm kant Westervoort

weggedeelte rotonde Rivierweg - Bandijk

Lp 6057

berm kant Westervoort, t.o. nr. 1

weggedeelte rotonde Rivierweg - Bandijk

Lp 6058

berm op dijk, hoek Koestraat - Bandijk

weggedeelte rotonde Rivierweg - Bandijk

................................................................................................................................................................

Pannerden

Doornenburgseweg

RNW00480

 

Veerdam 2

Hoogeweg

RNW01694

 

Burg. Cremersplein 1

Hoogeweg

RNW01755

 

Hoogeweg 19a

Aerdtsestraat

RNW02441

 

Bushalte

Haspelstraat

RNW00245

 

Haspelstraat 35

 

 

Claudius Civillustraat

Claudius Civillustraat 2

Aerdt

Aerdtsedijk

RNW01876

 

Drempel/Aerdtsedijk 1

Beuningsesstraat

RNW00327

 

Beuningsestraat 1

 

 

Groenestraat

Groenestraat 1

Herwen

Molenstraat

RNW00369

 

Nabij Zonebord 30 km/u

Molenstraat

RNW02342

 

Molenstraat 20

Aerdtsedijk

RNW00487

 

Aerdtsedijk/Michaelstraat

 

 

Keurbeek

Keurbeek 9

Lobith

Halvemaan

RNW00563

 

Anjerstraat 40

Boterdijk

RNW00855

 

Tussen Tragelweg en viaduct

Gr. Ottoweg

RNW00595

 

Gr. Ottoweg 89c

Gr. Reinaldstraat

RNW00789

 

Gr. Reinaldstraat/Jan v. Kleefstr.

Damstraat

RNW00911

 

Damstraat/Kwekerstr.

 

 

Markt

Markt 8

Tolkamer

De Raai

RNW01156

 

de Krib/de Raai

Bijlandseweg

RNW01230

 

Bijlandswe/Zwarteweg

Veerstraat

RNW01420

 

Veerstraat/Europakade

Europakade

Stroompaal

 

Hong Kong" boot

 

 

Burg. Daalderopstr

Burg. Daalderopstr./Hoofdstr.

Spijk

Wardstraat

RNW01040

 

Wardstraat 4

Spijkerweg

RNW01797

 

Spijkerweg nabij kompoort

 

 

Willibrordusweg

Willibrordusweg/nabij Voorstraat

SPANDOEKEN

Angerlo:

Fietstunnel

Babberich:

Witte Kruis t.o. huisnummer 117

Giesbeek

Plantsoen nabij bushalte Zwalmstraat

Lathum:

Koestraat / Rivierweg, groenstrook kant Giesbeek

Zevenaar

Roodwilligen t.h.v. huisnummer 118

Planetenlaan, grasveld bij stroomkast

Ringbaan-Oost t.h.v. bord steden contact

Methen, t.o. huisnummer 4

Diverse locaties in het centrum van Zevenaar

SPANFRAMES

Angerlo:

Parralelweg

Babberic:

Dorpsstraat

Giesbeek:

Zwalmstraat, nabij Rivierweg

Lathum:

Koestraat, nabij Rivierweg

Zevenaar:

Arnhemseweg (vanuit Duiven) na rotonde, bij Citer op het gras

Doesburgseweg (vanaf A12) na de Shell tussen de bomen op het gras

Ringbaan Oost richting Hengelder, 50 meter voor rotonde. Aan de rechterzijde op het gras, tussen de rijbaan en het fietspad

 

Zevenaar,13 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

De secretaris,

De burgemeester,