Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Aanwijzingsbesluit belastingmedewerkers Mandaat BV h.o.d.n. Cannock Chase Public

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit belastingmedewerkers Mandaat BV h.o.d.n. Cannock Chase Public
CiteertitelAanwijzingsbesluit belastingmedewerkers Mandaat BV h.o.d.n. Cannoch Chase Public
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zevenaar/CVDR300631/CVDR300631_1.html
 2. artikel 231, tweede lid, van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018Nieuwe regeling

10-04-2018

gmb-2018-90172

Z/18/298981

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit belastingmedewerkers Mandaat BV h.o.d.n. Cannock Chase Public

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar;

 

gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Zevenaar en artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet;

Besluit:

 

 • 1.

  Aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d van de gemeentewet de medewerkers in dienst bij Mandaat BV h.o.d.n. Cannock Chase Public.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als “aanwijzingsbesluit belastingmedewerkers Mandaat BV h.o.d.n. Cannoch Chase Public”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Zevenaar van 10 april 2018,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zevenaar

de secretaris

MichelTromp

de burgemeester,

EllaSchadd-de Boer