Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zevenaar

Openstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften en klaagschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZevenaar
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOpenstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften en klaagschriften
CiteertitelOpenstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften en klaagschriften
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2:15 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. afdeling 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2019Nieuwe regeling

23-04-2019

gmb-2019-114609

Tekst van de regeling

Intitulé

Openstellen elektronische weg indienen bezwaarschriften en klaagschriften

Burgemeester en wethouders, de Burgemeester van de gemeente Zevenaar en de Heffingsambtenaar van de gemeente Zevenaar,

 

gelet op artikel 2:15 en de afdeling 7.1 en 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

overwegende dat:

 

college en burgemeester de dienstverlening aan Zevenaar’ burgers willen verbeteren door het mogelijk te maken bezwaarschriften en klaagschriften (ook) langs de elektronische weg in te kunnen dienen;

besluiten:

 • 1.

  De elektronische weg voor het indienen van bezwaarschriften en klaagschriften (hierna: schrift(en)) als bedoeld in afdeling 7.1 en 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht open te stellen.

 • 2.

  Aan het openstellen van de onder 1. genoemde elektronische weg de volgende nadere eisen te verbinden:

  • a.

   Het digitaal indienen van een schrift is alleen mogelijk via de daarvoor bestemde webformulieren. Deze formulieren zijn te vinden op de website van de gemeente Zevenaar (www.zevenaar.nl) en toegankelijk met een DigiD inlogcode voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers.

  • b.

   Aanvullende informatie, bijlagen en dergelijke, bij een bezwaar- of klaagschrift kunnen tegelijkertijd met het webformulier worden meegezonden.

  • c.

   Het is voor gemachtigden niet mogelijk om een schrift via de elektronische weg in te dienen vanwege het gebruik van een DigiD inlogcode of eHerkenning.

  • d.

   Bezwaarschriften/Klaagschriften die op een andere elektronische wijze worden ingediend, bijvoorbeeld rechtstreeks per e-mail, worden niet in behandeling genomen.

  • e.

   Via de elektronische weg ingediende schriften worden door de gemeentelijke software geweigerd indien deze zijn voorzien van een virus, indien de bijlagen niet geopend kunnen worden of indien deze de maximale e-mailgrootte overschrijden. De afzender ontvangt hiervan automatisch een bericht.

  • f.

   Als tijdstip van ontvangst van een middels een webformulier ingediend schrift wordt aangemerkt het tijdstip waarop de op het webformulier ingevulde gegevens zijn binnengekomen bij de gemeente Zevenaar. Direct na binnenkomst van een schrift wordt een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging gestuurd naar het door de indiener opgegeven e-mailadres.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekendgemaakt.

Zevenaar,23 april 2019

De burgemeester van Zevenaar,

L. vanRiswijk

Burgemeester

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

M.Tromp

Secretaris

L. vanRiswijk

Burgemeester

De Heffingsambtenaar van Zevenaar,

M.Jansen