Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zoeterwoude

Regeling openbaarmaking nevenfuncties bij de gemeente Zoeterwoude

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZoeterwoude
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling openbaarmaking nevenfuncties bij de gemeente Zoeterwoude
CiteertitelRegeling openbaarmaking nevenfuncties bij de gemeente Zoeterwoude
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van bekendmaking is niet te achterhalen.

De datum inwerkingtreding van deze regeling kan niet worden achterhaald en is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereekomst artikel 15, 1e lid

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-200701-01-2020nieuwe regeling

15-05-2007

Onbekend.

BMO-41

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling openbaarmaking nevenfuncties bij de gemeente Zoeterwoude

Regeling openbaarmaking nevenfuncties bij de gemeente Zoeterwoude

 

Grondslag: artikel 15:1elid Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereekomst (CAR/UWO)

Artikel 1

Deze regeling is van toepassing op de functies van (adjunct)gemeentesecretaris.

Artikel 2

Deze regeling heeft ten doel te regelen op welke wijze nevenwerkzaamheden openbaar worden gemaakt die de belangen van de dienst, voorzover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken en die verricht worden door de (adjunct)gemeentesecretaris.

Artikel 3

Openbaarmaking van de nevenwerkzaamheden geschiedt door een actuele opgave van nevenwerkzaamheden in het gemeentehuis ter inzage te leggen.

Artikel 4

De opgave vermeldt:

 • a.

  de hoofdfunctie

 • b.

  de nevenwerkzaamheden en de instanties waarbij deze verricht worden

 • c.

  de datum van ingang van de nevenwerkzaamheden

 • d.

  de eventueel aan het uitoefenen van de nevenwerkzaamheden gestelde beperkingen

Artikel 5

De (adjunct)gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de opgave van nevenwerkzaamheden.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juni 2007.

Zoeterwoude,

Burgemeester en wethouders voornoemd 15 mei 2007

de secretaris,

W.A.M. Zoetemelk-van der Hulst

de burgemeester,

E.G.E.M. Bloemen