Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwijndrecht

Aanwijzingbesluit Honden Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwijndrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingbesluit Honden Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2016
CiteertitelAanwijzingbesluit Honden Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2007, art. 11.5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2017Nieuwe regeling

09-12-2016

Gemeenteblad 21-02-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingbesluit Honden Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2016

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap IJsselmonde,

 

Overwegende dat het op grond van artikel 11.5, eerste en tweede lid van de Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2007 verboden is om honden los te laten lopen of verblijven en de eigenaar of houder van een hond de zorg draagt dat dit dier geen overlast veroorzaakt aan anderen en geen uitwerpselen achterlaat (opruimplicht);

 

Overwegende dat het Dagelijks Bestuur plaatsen kan aanwijzen waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen danwel een hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat die hond is aangelijnd;

 

Gelet op artikel II.5, eerste lid en aanhef onder a en b, van de Algemene verordening voor het Natuur- en recreatieschap IJsselmonde.

 

B E S L U I T:

 

1

De navolgende deelgebieden aan te wijzen waar de in artikel 11.5, eerste en tweede lid van de Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2007 bedoelde verbod om honden los te laten lopen of verblijven en opruimplicht, niet van toepassing zijn:

 

 • -

  Zuidpolder Barendrecht Oost: het groen gearceerde terrein en het blauw gearceerde terrein tussen 1 maart en 31 juli (tekening 7c)

 • -

  Zuidpolder Barendrecht West: het groen gearceerde terrein (tekening 7a)

 • -

  Hooge Nesse - Veerplaat: het groen gearceerde terrein (tekening 6)

 • -

  Zuidelijk Randpark, Clarabos en Molenstee: het groen gearceerde terrein (tekening 5a)

 • -

  Zuidelijk Randpark, Vaanbos en Vrijenburgbos: het groen gearceerde terrein (tekening 5b)

 • -

  Sandelingen Ambacht: het groen gearceerde terrein (tekening 2)

2

De navolgende deelgebieden aan te wijzen waar de in artikel 11.5, eerste en tweede lid van de Algemene Verordening Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2007 bedoelde verbod om honden los te laten lopen of verblijven niet van toepassing is maar waar de eigenaar of houder van een hond of degene aan wiens zorg een hond kennelijk is toevertrouwd, is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op de weg:

 

 • -

  Donckse Velden: het groen geruite gearceerde terrein (tekening 4)

 • -

  Oosterpark: het groen geruite gearceerde terrein (tekening 8)

3

De navolgende gebieden zoals nader aangeduid op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende tekeningen aan te wijzen waar het voor een eigenaar of houder van een hond verboden is die hond te laten verblijven of te laten lopen:

 

 • -

  Johannapolder: het rood gearceerde terrein (tekening 1)

 • -

  Zuidpolder Barendrecht West: het rood gearceerde terrein (tekening 7a)

 • -

  Zuidpolder Barendrecht, Barendbos: het rood gearceerde terrein (tekening 7b)

 • -

  Zuidpolder Barendrecht Oost: het rood gearceerde terrein (tekening 7c)

 • -

  Polder Buitenland Heerjansdam: het rood gearceerde terrein (tekening 3)

 • -

  Hooge Nesse, Veerplaat: het rood gearceerde terrein (tekening 6)

 • -

  Sandelingen Ambacht: het rood gearceerde terrein (tekening 2)

 • -

  Zuidelijk Randpark, Clarabos en Molenstee: het rood gearceerde terrein (tekening 5a)

 • -

  Zuidelijk Randpark, Vaanbos en Vrijenburgbos: het rood gearceerde terrein (tekening 5b)

 • -

  Zuidelijk Randpark, Kooiwalbos: het rood gearceerde terrein (tekening 5c)

 • -

  Oosterpark: het rood gearceerde terrein (tekening 8)

 • -

  Donckse Velden: het rood gearceerde terrein (tekening 4)

 • -

  Wevershoek (tekening 9)

4

Aanwijzing verbodszone spartelbadje in Hoge Veld te laten vervallen (tekening 10)

5

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

6

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingbesluit Honden Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 9 december 2016.

De secretaris, de Voorzitter,

Tekening 01

 

Tekening 02

 

Tekening 03

 

Tekening 04

 

Tekening 05a

 

Tekening 05b

 

Tekening 05c

 

Tekening 06

 

Tekening 07a

 

Tekening 07b

 

Tekening 07c

 

Tekening 08

 

Tekening 09

 

Tekening 10