Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vught

Regeling Stimuleringssubsidie Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 2017-2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVught
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Stimuleringssubsidie Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 2017-2021
CiteertitelRegeling Stimuleringssubsidie Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 2017-2021
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Onbekend

06-12-2016

GVOP, Gemeenteblad

Nieuwe Regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Stimuleringssubsidie Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed 2017-2021

 

 

Artikel 1 Doel van de subsidie

Bijdragen aan het voortbestaan van volkscultuur en immaterieel erfgoed in Vught waaronder carnavalsoptocht, jeugdcarnaval, intocht Sinterklaas, Koningsdag, schuttersgilden.

Artikel 2 Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een organisatie uit Vught die structureel bijdraagt aan het behoud van volkscultuur en immaterieel erfgoed.

Artikel 3 Woordenlijst

 • 1.

  Organisatie:

  Een rechtspersoon zoals een stichting of vereniging

 • 2.

  Gelijke verdeling subsidie:

  Bij overstijging van het subsidieplafond dat het college heeft vastgesteld, vindt er een korting plaats op alle subsidies die we in verhouding toepassen op alle subsidieontvangers.

 • 3.

  Immaterieel cultureel erfgoed zijn de niet-tastbare gewoontes of gebruiken van vroeger die men koestert en nu nog doet. Het is de kennis of kunde die men levend wil houden en doorgeeft aan volgende generaties.

 • 4.

  Volkscultuur zijn alle collectieve, al of niet traditionele uitingen van het (gewone) volksleven, vaak gekend als gebruiken, steeds onder verwijzing naar traditie, verleden en nationale, regionale of lokale identiteiten, onderdeel van het cultureel erfgoed.

Artikel 4 Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

U kunt een subsidie aanvragen voor de organisatie van de volgende activiteiten:

 • a.

  carnavalsoptocht

 • b.

  jeugdcarnaval

 • c.

  Sinterklaasintocht

 • d.

  Koningsdag

 • e.

  Schuttersgilden

Voor de activiteiten a t/m d komt één organisatie uit Vught en één uit Cromvoirt in aanmerking voor subsidie. Bij meerdere aanvragen voor dezelfde activiteit wordt bij de boordeling gekeken naar het bereik en de historie van de organisatie in de gemeenschap.

Artikel 5 Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Voor de organisatie van elk van bovenstaande evenementen is een budget beschikbaar van € 1.700,- per dorpskern, per activiteit.

Artikel 6 Hoe verloopt de subsidieprocedure?

 • 1.

  De aanvraag voor de subsidieperiode 2017 t/m 2020, moeten wij uiterlijk 15 januari 2017 hebben ontvangen. Aanvragen voor deze periode die wij na 15 januari 2017 ontvangen worden afgewezen voor 2017.

 • 2.

  Een nieuwe eerste aanvraag voor een subsidie vanaf 2018 moeten wij uiterlijk 1 november voorafgaand aan het desbetreffend subsidiejaar ontvangen.

 • 3.

  U ontvangt binnen 6 weken antwoord op uw aanvraag.

 • 4.

  Er is jaarlijks een maximaal subsidiebedrag te verdelen. We verdelen dit subsidiebedrag onder de toegekende aanvragers. We gebruiken hiervoor de “gelijke verdeling subsidie”-methode.

 • 5.

  Als de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden wordt de subsidie per jaar meteen vastgesteld.

 • 6.

  Het subsidiebedrag berekenen we voor de periode van 2017 t/m 2020 jaar. Als er in deze periode grote wijzigingen komen in organisatie, activiteiten of andere aspecten die van belang zijn voor de berekening van uw subsidie moet u ons hierover informeren.

Artikel 7 Hoe vraagt u het aan?

De aanvraag kunt u doen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Vught. Hierbij staat aangegeven welke documenten u bij een aanvraag moet overleggen.

Organisaties die al subsidie hebben ontvangen informeren we rechtstreeks over de mogelijkheid van het aanvragen van subsidie. De aanvraag moet voor 1 januari 2017 zijn ingediend.

Aanvragen die later ingediend zijn worden afgewezen.

Artikel 8 Hoe laat u zien wat er met de subsidie is gebeurd?

 • 1.

  Uw organisatie organiseert de activiteit die toegankelijk is voor alle inwoners uit Vught en Cromvoirt.

 • 2.

  Jaarlijks nodigt het college uw organisatie uit voor een openbare informatiebijeenkomst waar de organisaties hun activiteiten presenteren.

 • 3.

  Het college kan verantwoordingsstukken opvragen, zoals een inhoudelijk en financieel jaarverslag.

Artikel 9 Tot slot

 • 1.

  Deze regeling gaat in op 1 januari 2017 en loopt door tot 1 januari 2021.

 • 2.

  De subsidie wordt direct vastgesteld.

 • 3.

  Uitbetaling van de subsidie gebeurt in het 2e kwartaal, tenzij er specifieke afspraken gemaakt zijn tussen gemeente en subsidieontvanger .