Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2008
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp2007/20

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gelet op de artikelen 216 en 255 van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990,

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017art. 2 en 3

04-11-2016

Gemeenteblad 158562, 2016

RIS295251, 2016
01-01-201301-01-2017art. 3

22-11-2012

Gemeenteblad 40, 2012

rv 100, 2012
01-01-201201-01-2013art. 1

01-12-2011

Posthoorn, 14-12-2011

rv 152, 2011
01-01-200901-01-2012div. artikelen

30-10-2008

Posthoorn, 19-11-2008

rv 194 2008
01-01-2008nieuwe regeling

13-12-2007

Posthoorn, 27-12-2007

rv 186 2007

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2008.

 

 

Artikel 1 Toepassing

 

Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot:

 • a.

  een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die geen bedrijf of niet zelfstandig een beroep uitoefent;

 • b.

  een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen, die geen verband houden met de uitoefening van een bedrijf of beroep, verschuldigd door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent en op grond van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 een uitkering ontvangt.       

Artikel 2 Belastingsoorten

Kwijtschelding is mogelijk in volgorde van:

 • a.

  de onroerende-zaakbelastingen;

 • b.

  de precariobelasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017;

 • c.

  de afvalstoffenheffing;

 • d.

  de rioolheffing, bedoeld in artikel 2 juncto artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Verordening rioolheffing 2009;

 • e.

  de precariobelasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel c, van de Verordening liggeld voor woonschepen en bedrijfsschepen Den Haag 2017, tot 75 procent van het verschuldigde bedrag;

 • f.

  de hondenbelasting ter zake van de eerste hond.

Artikel 3 Kwijtscheldingsnormen

 • 1.

  Voor de toepassing van het kwijtscheldingsbeleid bij de in artikel 2, genoemde belastingsoorten worden de kosten van bestaan, bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de in genoemd artikel bedoelde normuitkering.

 • 2.

  Voor de toepassing van het kwijtscheldingsbeleid bij de in artikel 2, genoemde belastingsoorten wordt voor echtgenoten, voor een alleenstaande of een alleenstaande ouder, die 65 jaar of ouder zijn, het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen, berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen.​

 • 3.

  Voor de toepassing van het kwijtscheldingsbeleid bij de in artikel 2, genoemde belastingsoorten worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 28, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 als uitgaven mede in aanmerking genomen de netto kosten van kinderopvang.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 1999 van 26 november 1998 (rb 298), laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 18 oktober 2001 (rb 275), wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat deze van toepassing blijft voor belastingschulden die betrekking hebben op de periode voor 1 januari 2008.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2008".