Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening tarieven hondenbelasting Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven hondenbelasting Beesel
CiteertitelVerordening tarieven hondenbelasting Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptarieven hondenbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 226

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 179097

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven hondenbelasting Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet en de verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting Beesel;

b e s l u i t:

vast te stellen het:

Verordening tarieven hondenbelasting Beesel

Artikel 1 Belastingtarief vanaf 2017

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor een eerste hond € 40,00;

  • b.

   voor een tweede hond € 55,00;

  • c.

   voor iedere hond boven het aantal van twee € 60,00.

 • 2.

  In afwijking van lid 1 bedraagt de belasting voor honden, gehouden in een kennel, € 95,00 per belastingjaar, per kennel. Onder kennel verstaan we een inrichting als bedoeld in het Besluit houders van dieren (artikel 3.7, lid 1) die bestemd is en gebruikt wordt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen.

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016.

E.Apeldoorn-Feijts

griffier

P. Dassen - Housen

voorzitter