Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening tarieven marktgelden Beesel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tarieven marktgelden Beesel
CiteertitelVerordening tarieven marktgelden Beesel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerptarieven marktgelden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017nieuwe regeling

12-12-2016

Gemeenteblad, 2016, nr. 179091

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tarieven marktgelden Beesel

De raad van de gemeente Beesel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 november 2016;

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet en de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden Beesel;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening tarieven marktgelden Beesel

Artikel 1 Belastingtarief vanaf 2017

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt:

  • a.

   voor een vaste plaats per kraam van 4 meter in gebruik genomen grond per week € 6,00.

  • b.

   voor een dagplaats per kraam van 4 meter in gebruik genomen grond € 6,00.

 • 2.

  Voor de berekening van het marktgeld merken we een gedeelte van een in deze verordening genoemde eenheid als een volle eenheid aan.

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 12 december 2016

griffier,

E.Apeldoorn-Feijts

voorzitter,

P. Dassen – Housen