Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Openbaar lichaam Bonaire

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 13 DEC. 2007, nr. 3 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2005 (A.B. 2006, no. 5)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieOpenbaar lichaam Bonaire
Officiële naam regelingEILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN 13 DEC. 2007, nr. 3 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2005 (A.B. 2006, no. 5)
Citeertitel
Vastgesteld door
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld en in werking getreden vóór 10-10-2010, maar op grond van artikel 7 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Positieve lijst regelgeving Eilandsraad Bonaire (AB 2010, no. 20) dan wel het Eilandsbesluit vaststellen positieve lijst regelgeving Bestuurscollege Bonaire (AB 2010, nr. 19) tevens vastgesteld voor het openbaar lichaam Bonaire en derhalve met ingang van 10-10-2010 in het openbaar lichaam Bonaire van toepassing.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Bezoldigingsregeling Bonaire 2005

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-200701-01-200510-10-2010Nieuwe regeling

13-12-2007

A.B. 2007, no. 15

n.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

EILANDSBESLUIT HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN VAN13 DEC. 2007, nr. 3 ter uitvoering van artikel 3, tweede lid van de Bezoldigingsregeling Bonaire 2005 (A.B. 2006, no. 5)

Artikel l

  • 1. Als systeem van functiewaardering voor de ambtenaren in dienst van het eilandgebied Bonaire wordt het technische functiewaarderingssysteem en het referentiemateriaal functiewaardering vastgesteld.

  • 2. Het technische functiewaarderingssysteem en het referentiemateriaal functiewaardering ligt ter inzage bij de Afdeling Personeel Organisatie en Informatie (POI) van het eilandgebied Bonaire.

Artikel II

Dit Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen treedt in werking met ingang van de dag na haar afkondiging en werkt terug tot en met 1 januari 2005.