Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bronckhorst

Procesbeschrijving en processchema Inning/ Invordering dwangsom en Kostenverhaal bestuursdwang gemeente Bronckhorst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBronckhorst
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingProcesbeschrijving en processchema Inning/ Invordering dwangsom en Kostenverhaal bestuursdwang gemeente Bronckhorst
CiteertitelProcesbeschrijving en processchema Inning/ Invordering dwangsom en Kostenverhaal bestuursdwang gemeente Bronckhorst
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenProcesbeschrijving Processchema

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Afdeling 5.3 Algemene wet bestuursrecht (art. 5:21 tot en met 5:31 Awb)
  2. Afdeling 5.4 Algemene wet bestuusrecht (art. 5:32 tot en met 5:36 Awb)
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2013Nieuwe regeling

09-07-2013

Contact, 23 juli 2013

Z56006 BenW13-00435

Tekst van de regeling

Intitulé

Procesbeschrijving en processchema Inning/ Invordering dwangsom en Kostenverhaal bestuursdwang gemeente Bronckhorst

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst:

 

Overwegende dat het ter bevordering van de zorgvuldigheid en de rechtszekerheid gewenst is nadere regels vast te stellen voor de inning/invordering dwangsom en kostenverhaal bestuursdwang;

 

Besluit:

Vast te stellen de:

 

Procesbeschrijving en processchema Inning/invordering dwangsom en Kostenverhaal bestuursdwang gemeente Bronckhorst

 

Procesbeschrijving

Processchema