Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit toezichthouders ter uitvoering van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders ter uitvoering van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders ter uitvoering van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur en recht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 76a van de Participatiewet
 2. Artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)
 3. Artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)
 4. Afdeling 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-02-2017Nieuwe regeling

17-02-2017

Gemeenteblad, Jaargang 2017 Nr. 27302

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders ter uitvoering van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz

 

 

Aanwijzingsbesluit toezichthouders ter uitvoering van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz

Gelet op het bepaalde in artikel 76a van de Participatiewet, artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en afdeling 5:2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende;

 

Dat het voor de rechtmatige verstrekking van (bijstands)uitkeringen noodzakelijk is dat ambtenaren toezicht kunnen uitoefenen op naleving van de bovengenoemde wetten en daarvoor ook handhavend op te kunnen treden;

 

Besluit:

 

 • 1.

  De functies sociaal rechercheur, senior medewerker Intake & Handhaving, Intakespecialist en Handhaver aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, Ioaw en Ioaz;

 • 2.

  Het ‘Aanwijzingsbesluit toezichthouders ter uitvoering van de Participatiewet, Ioaw en Ioaz’ van 18 november 2015 intrekken;

 • 3.

  Dit besluit wordt bekend gemaakt door publicatie op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • 4.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

   

Aldus vastgesteld door het hoofd van de afdeling Sociale Zaken IJsselgemeenten,

 

Datum, 17 februari 2017

 

F.B. van der Meij.