Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit hondenbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit hondenbelasting
CiteertitelAanwijzingsbesluit hondenbelasting
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Art. 2:1 van de Car Uwo
  2. Titel 5.2 Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-2017Nieuwe regeling

29-08-2017

Onbekend

922007

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit hondenbelasting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelet op artikel 2:1 van de Car Uwo en titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit controleur gemeentelijke belastingen Capelle aan den IJssel:

 

 

 

1. alle bij Cannock Chase Public werkzame controleurs gemeentelijke heffingen aan te stellen als Onbezoldigd ambtenaar der gemeentelijke belastingen zoals bedoeld in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

2. dit besluit wordt aangehaald als "Aanwijzingsbesluit controleur gemeentelijke belastingen Capelle aan den IJssel";

3. dit besluit treedt in werking met ingang van de dag vólgend op die van de bekendmaking.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam