Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit Loslopende Honden (ex artikel 2:57 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Loslopende Honden (ex artikel 2:57 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid
Externe bijlagekaarten uitrengebieden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2018Nieuwe regeling

07-05-2018

gmb-2018-213714

1005381

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Loslopende Honden (ex artikel 2:57 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)  

 

Code 5422

 

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Loslopende Honden (ex artikel 2:57 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018).

 

Artikel 1

Het gehele openbare gebied, inclusief overdekte winkelcentra, wordt aangewezen als plaats waar het verboden is een hond los te laten lopen (aanlijnplicht), uitgezonderd:

 • 1.

  uitlaatzones;

 • 2.

  uitrengebieden zoals aangegeven op bijgevoegde kaarten;

 • 3.

  het Schollebos, met uitzondering van het evenemententerrein (het grote grasveld);

 • 4.

  Sportpark Schenkel.

 

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:57, lid 1 onder a en lid 2 APV 2013 - Loslopende honden wordt ingetrokken.

 

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouder,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam