Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Capelle aan den IJssel

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCapelle aan den IJssel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren 2019
CiteertitelAanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerprecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 63a van de Invorderingswet 1990

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-12-2018nieuwe regeling

27-11-2018

gmb-2018-263376

1057820

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren 2019

 

b e s l u i t :

 

1. a. aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, aan te halen als heffingsambtenaar, de volgende gemeenteambtenaar: het hoofd van de unit Belastingen

b. aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 1, tweede lid van de Wet waardering onroerende zaken, aan te halen als heffingsambtenaar, de volgende gemeenteambtenaar: het hoofd van de unit Belastingen

c. aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel c, van de Gemeentewet, aan te halen als invorderingsambtenaar, de volgende gemeenteambtenaar: het hoofd van de unit Belastingen

d. aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel d, van de Gemeentewet, aan te halen als medewerker belastingen, de volgende gemeenteambtenaren:

a. medewerkers unit Belastingen, Service C,D

b. medewerkers unit Belastingen, Specialist A,B,D

c. medewerkers unit Administratie, Service A, D

d. medewerkers unit Administratie, Specialist C, D

e. medewerkers unit Vastgoed, Specialist D

f. medewerkers unit Vastgoed, Ondersteuning B

g. medewerkers unit Publiekszaken, Service C,D

h. medewerkers Wonen, EZ, Grond en Geo, Service A,B

i. medewerkers Wonen, EZ, Grond en Geo, Specialist A,D

j. medewerkers Wonen, EZ, Grond en Geo, Ondersteuning C

k. medewerkers Wonen, EZ, Grond en Geo, Beleid B

 

2. dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren 2019’’;

 

3. a. het “Aanwijzingsbesluit gemeenteambtenaren 2012” in te trekken;

b. dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking;

 

Capelle aan den IJssel, 27 november 2018.

Het college van burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A.R. Ruijmgaart RA MGA, loco mr. P. Oskam