Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016
CiteertitelBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016 per 1 januari 2017

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
 3. Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente De Ronde Venen 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-201701-01-2017Toevoeging van art. 3.8 Overbruggingszorg

07-02-2017

Gemeenteblad, nr 40012, 13 maart 2017

Onbekend
26-03-201601-01-2017Nieuwe regeling

16-02-2016

Gemeenteblad, nr 36228, 25 maart 2016

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

Gelet op:

 

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • -

  de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente De Ronde Venen 2015.

Overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen voor het beleid over en de uitvoering van te verstrekken voorzieningen op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

-Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016

in te trekken de

-Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2015

Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2016.

 

Aldus besloten in de collegevergadering van 16 februari 2016 te Mijdrecht.

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris, de burgemeester,

Lilian Schreurs Maarten Divendal