Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Ronde Venen

Branche-indeling marktverordening De Ronde Venen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Ronde Venen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBranche-indeling marktverordening De Ronde Venen 2017
CiteertitelBranche-indeling marktverordening De Ronde Venen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 160, eerste lid aanhef en onder h
  2. Marktverordening gemeente De Ronde Venen 2013, artikel 2, tweede lid
  3. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-201701-01-2017Nieuwe regeling

20-12-2016

Gemeenteblad, 19 januari 2017, nr. 9330

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Branche-indeling marktverordening De Ronde Venen 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen;

gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet, artikel 2, tweede lid, van de Marktverordening gemeente De Ronde Venen 2013 en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende dat het wenselijk is een lijst met artikelengroepen of branches en een maximum aantal standplaatsen per branche vast te stellen:

B E S L U I T:

vast te stellen de Branche-indeling marktverordening De Ronde Venen 2017.

Artikel 1. Branche-indeling markt kern Abcoude

Voor de markt in de kern Abcoude geldt de branche-indeling, zoals weergegeven in de bij dit besluit behorende bijlage 1.

Artikel 2. Intrekking oude regelingen

De Branche-indeling marktverordening gemeente De Ronde Venen 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 4. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Branche-indeling marktverordening De Ronde Venen 2017.

Mijdrecht, 20 december 2016

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen,

de secretaris, de burgemeester,

Lilian Schreurs Maarten Divendal

Bijlage 1 Branche indeling markt Abcoude

Nr

Branche

Aantal standplaatsen

Beschikbare ruimte voor standplaats(en) x 4 m

1

Textiel

Abcoude

1.1.

Herenmodeartikelen

1

2

1.2.

Damesmodeartikelen

1

3

1.3.

Beenbekleding

1

2

1.4.

Onder-, nacht- en badkleding t.b.v. volwassenen en kinderen

1

2

2

Voedingsartikelen

2.1.

Aardappelen, groente en fruit

2.1.1.

Aardappelen

1

1,5

2.1.2.

Groente en fruit

2

5

2.2

Poelierswaren en eieren

1

2,5

2.3.

Vis en visproducten

1

2

2.4.

Zuivelproducten (melk, boter, kaas en eieren)

2

4

2.5.

Brood, koek, banket, chocolade- en suikerwerken

2.5.1.

Brood, koek en banket

1

2

2.5.2.

Drop en snoep

1

2

2.6.

Noten, verduurzaamde zuidvruchten, kruiden en specerijen

1

2

3

Tuin- en plantenartikelen

 

 

3.1

Snijbloemen

1

2

3.2

Tuin-, moesplanten, bloembollen

1

4

4

Huishoudelijke en geschenkartikelen

 

 

4.1

Huishoudelijk (stofzuigerzakken, telefoonbenodigdheden e.d.)

1

1

5

Horloges en sieraden

 

 

5.1

Bijouterieën en edelstenen

1

1

6

Overige artikelen

 

 

6.1.

Diervoeders en -benodigdheden, hengelsport

1

2

6.2.

Non-foodartikelen, niet opgenomen in deze lijst

2

1

6.3.

Foodartikelen, niet opgenomen in deze lijst

2

1

6.4.

Standwerker (uitsluitend branches waarvoor geen vaste standplaats is uitgegeven)

2

1

6.5.

Wenskaarten

2

1

Totaal

27

44