Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Enschede

Nadere regels Standplaatsen op grond van artikel 5:18 van de APV

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Enschede
Officiële naam regelingNadere regels Standplaatsen op grond van artikel 5:18 van de APV
CiteertitelNadere regels standplaatsen gemeente Enschede
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpStandplaatsen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5:18
 2. Algemene Wet Bestuursrecht
 3. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-09-201503-05-2016Nieuwe regeling

01-09-2015

Digitaal Gemeenteblad, 18 september 2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Standplaatsen op grond van artikel 5:18 van de APV

Burgemeester en wethouders van Enschede, gelezen het voorstel van LO/WTP van 01-09-2015

Gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet en artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Besluit:

Vast te stellen de navolgende Nadere regels standplaatsen gemeente Enschede

Artikel 1 Vaste standplaatsen

 • 1.1Locaties

  • 1.

   Vaste standplaatsen mogen slechts worden ingericht in de gebieden genoemd in bijlagen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (winkelcentra). Voor deze gebieden geldt dat de gemeente met de betreffende winkeliersvereniging een huurovereenkomst aangaat.

  • 2.

   Alleen bij winkelcentra die beschikken over een winkeliersvereniging met rechtspersoonlijkheid, mogen standplaatsen worden ingericht.

 • 1.2Algemene regels vast standplaatsen

  • 1.

   Degene die in aanmerking wil komen voor een standplaats neemt contact op met de betreffende winkeliersvereniging.

  • 2.

   Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.

  • 3.

   De fysieke middelen ten behoeve van een standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag/mogen op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.

  • 4.

   De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.

  • 5.

   Terrasmeubilair is niet toegestaan.

  • 6.

   Versterkte muziek is niet toegestaan.

  • 7.

   De standplaats mag slechts worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Winkeltijdenwet en/of Winkeltijdenverordening.

  • 8.

   Tijdens evenementen en warenmarkten mogen standplaatshouders de aan hen toegekende standplaats op het marktterrein/evenemententerrein niet exploiteren, tenzij het gebruik van deze standplaats onderdeel uitmaakt van het ter plekke georganiseerde evenement/warenmarkt.

 • 1.3Huidige standplaatsvergunninghouders

  • 1.

   Voor standplaatsvergunningen die voor het in werking treden van deze Nadere regels zijn verleend geldt een overgangsperiode van twee jaar na het inwerking treden er van. In deze twee jaar behoudt de vergunninghouder zijn standplaats onder de voorwaarden vermeld in de vergunning. Na deze twee jaar vervalt de vergunning van rechtswege.

  • 2.

   Voor de standplaatshouders die voor het in werking treden van deze nadere regels zijn verleend ten behoeve van de minimarkten Lonneker en Boekelo geldt tevens een overgangsperiode van maximaal 2 jaar. In deze twee jaar zal met de vergunninghouders worden toegewerkt naar verzelfstandigde minimarkten. Na deze periode van twee jaar of bij verzelfstandiging van de minimarkten vervalt de vergunning van rechtswege.

  • 3.

   Voor de standplaatsen genoemd in lid 1 en 2 gelden de algemene regels zoals verwoord in artikel 1.2 onverkort met uitzondering van artikel 1.2 lid 1.

Artikel 2 Tijdelijke standplaatsen

 • 2.1Locaties

  1.Tijdelijke standplaatsen mogen slechts worden ingericht in de gebieden genoemd in bijlagen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (winkelcentra) en bijlage 1 (centrum). Voor deze gebieden geldt dat de gemeente met de betreffende winkeliersvereniging en/of Federatie Centrumondernemers Enschede een huurovereenkomst aangaat.

 • 2.2Algemene regels tijdelijke standplaatsen

  • 1.

   Degene die in aanmerking wil komen voor een tijdelijke standplaats neemt contact op met de betreffende winkeliersvereniging of voor het Stadserf met de Federatie Centrumondernemers Enschede.

  • 2.

   Tijdelijke standplaatsen mogen uitsluitend worden ingericht voor verkoop van oliebollen en kerstbomen.

  • 3.

   Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.

  • 4.

   De fysieke middelen ten behoeve van een standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag/mogen op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.

  • 5.

   De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.

  • 6.

   Terrasmeubilair is niet toegestaan.

  • 7.

   Versterkte muziek is niet toegestaan.

  • 8.

   De standplaats mag slechts worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Winkeltijdenwet en/of Winkeltijdenverordening.

  • 9.

   Tijdens evenementen en warenmarkten mogen standplaatshouders de standplaats op het marktterrein/evenemententerrein niet exploiteren, tenzij het gebruik van deze standplaats onderdeel uitmaakt van het ter plekke georganiseerde evenement/warenmarkt.

Artikel 3 Promotiestandplaatsen

 • 3.1 Locaties

  1.Promotie standplaatsen mogen slechts worden ingericht in de gebieden genoemd in bijlagen 10a, 10b, 10c en 10d. Voor deze gebieden geldt dat de gemeente met de Federatie Centrumondernemers Enschede een huurovereenkomst aangaat.

 • 3.2 Algemene regels promotiestandplaatsen

  • 1.

   Degene die in aanmerking wil komen voor een promotie standplaats neemt contact op de Federatie Centrumondernemers Enschede

  • 2.

   Er mogen geen producten ter verkoop worden aangeboden of anderszins (ruil)handel worden bedreven.

  • 3.

   Het gebruik van de standplaats is dusdanig dat de (verkeers)veiligheid is gewaarborgd en dat geen overlast/hinder kan optreden voor derden.

  • 4.

   De standplaats of objecten die daarvoor worden gebruikt mag op geen enkele wijze vast in de grond verankerd worden.

  • 5.

   De standplaats moet na vertrek schoon worden achtergelaten.

  • 6.

   Terrasmeubilair is niet toegestaan.

  • 7.

   Versterkte muziek is niet toegestaan.

  • 10.

   Er mag alleen een standplaats worden ingenomen tijdens de winkelopeningstijden zoals beschreven in de Winkeltijdenwet en/of winkeltijdenverordening.

  • 11.

   Tijdens evenementen en warenmarkten mogen standplaatshouders de standplaats op het marktterrein/evenemententerrein niet exploiteren, tenzij het gebruik van deze standplaats onderdeel uitmaakt van het ter plekke georganiseerde evenement/warenmarkt.

Ondertekening

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Enschede op 01-09-2015