Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Harderwijk

Richtlijn Terrassen Markt 

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHarderwijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRichtlijn Terrassen Markt 
CiteertitelRichtlijn Terrassen Markt 
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageRichtlijn Terrassen Markt

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat een overgangsrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Woningwet, art. 12a
  2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, art. 2.12, lid 1
  3. Algemene Plaatselijke Verordening Harderwijk 2010, art. 2.10C

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2013nieuwe regeling

19-09-2013

Het Kontakt, 02-10-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Richtlijn Terrassen Markt 

Deze richtlijnen zijn beleid ter uitvoering van:

- artikel 12a Woningwet (criteria welstandsnota);

 

- artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 Wabo juncto artikel 4 bijlage II BOR

(beoordelingscriteria bevoegdheid afwijken bestemmingsplan)

 

- artikel 2.10C APV Harderwijk 2010 (uitzondering op vergunningplicht terrassen)

 

Richtlijn Terrassen Markt

Deze Richtlijn is een uitwerking van het terrassenbeleid Harderwijk 2012 met als grondslag de Algemene Plaatselijke Verordening. De Richtlijn bestaat uit een algemeen gedeelte en een gedeelte dat gaat over het voor de terrassen te gebruiken meubilair.

Reikwijdte Richtlijn Terrassen Markt

Deze Richtlijn is van toepassing op de terrassen die door horecaondernemers op de Markt worden ingenomen. Dit gebied wordt begrensd door de Bruggestraat, Hondegatstraat, Wolleweverstraat en de Donkerstraat.

Aldus besloten in de vergadering.