Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde 2019
CiteertitelVerordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageRvst. binnensportaccommodaties 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

33e wijziging

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 216 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201933e wijziging

17-12-2018

gmb-2018-278095

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen gemeente Heerde 2019

De raad van de gemeente Heerde;

 

gelezen het voorstel van het college d.d. 20 november 2018;

 

gelet op artikel 149 juncto artikel 216 van de gemeentewet;

 

besluit:

 

  • 1.

    De standaardtarieven voor de gemeentelijke binnensportaccommodaties te verhogen met 2,4%;

  • 2.

    Vast te stellen de volgende 33ste wijziging van de “Verordening regelende de vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke gymnastieklokalen”:

Artikel 1

Artikel 3 wordt gewijzigd en gelezen als volgt:

 

De standaardvergoeding bedraagt (excl. de opslag) per uur of een gedeelte van een uur voor:

 

 

 

 

a.

Gymnastieklokaal Rhijnsburg in Heerde:

 

€ 11,55

 

Gymnastieklokaal De Noord in Veessen:

 

€ 11,55

 

 

 

 

b.

Podium en bijzaal in De Noord in Veessen:

 

€ 5,85

 

 

 

 

c.

Sportzaal Wapenveld:

voor een halve zaal

€ 11,55

 

 

voor een hele zaal

€ 23,10

d.

Burgemeester Faberhal in Heerde:

 

 

 

maandag t/m vrijdag:

1/3 sporthal

€ 17,25

 

 

2/3 sporthal

€ 34,00

 

 

hele sporthal

€ 48,35

 

zaterdag en zondag:

1/3 sporthal

€ 20,80

 

 

2/3 sporthal

€ 41,40

 

 

hele sporthal

€ 59,30

e.

Turnvoorziening in Heerde:

 

 

 

maandag t/m vrijdag

 

€ 13,10

 

zaterdag en zondag

 

€ 13,10

 

 

 

 

f.

Speellokaal Flessenbergerweg 39 Wapenveld

 

 

 

- niet onderwijs gebruikers

 

€ 11,55

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 17 december 2018.

griffier, voorzitter,