Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Coffeeshopbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCoffeeshopbeleid
CiteertitelCoffeeshopbeleid
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet; artikelen 125,172,174 en 174a
  2. Algemene Wet Bestuursrecht
  3. Opiumwet, art. 13b
  4. APV Gemeente Heusden 1999; artikelen 2.3.1.2,2.3.1.5 en 2.4.1a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-1999nieuwe regeling

27-09-1999

De Scherper 27-10-1999

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Coffeeshopbeleid

 

 

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van 3 maart 1998;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 januari 1998, doc.nr.;

besluit:

In te stemmen met het beleid geen coffeeshops te gedogen in de gemeente Heusden.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 maart 1998.

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

drs. H.C. Jongmans drs. H.P.T.M. Willems

 

De burgemeester van de gemeente Heusden;

gezien het besluit van de gemeenteraad d.d. 3 maart 1998;

gezien het advies van de Commissie ABZ d.d. 23 september 1999;

gelet op de Gemeentewet (m.n. de artikelen 125, 172, 174 en 174a), de Algemene wet Bestuursrecht, de Opiumwet (artikel 13b) en de APV gemeente Heusden 1999 (artikelen 2.3.1.2, 2.3.1.5 en 2.4.1a);

besluit:

vast te houden aan de reeds op 3 maart 1998 door de gemeenteraad geformuleerde uitgangspunten van het coffeeshopbeleid, die thans als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd, voorzover zij geen betrekking hebben op het handhavinginstrumentarium en derhalve te besluiten geen coffeeshops toe te laten in de gemeente Heusden (de “nuloptie”);

ter handhaving van het coffeeshopbeleid de gewijzigde juridische grondslagen van het handhavinginstrumentarium van toepassing te verklaren.

Heusden, 27 september 1999

De burgemeester van Heusden

drs. H.P.T.M. Willems