Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Mandatering manager Welzijn beleidsregel Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Mandatering manager Welzijn beleidsregel Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018
CiteertitelMandatering clustermanager Welzijn de beleidsregel Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpWelzijn, cultuur en recreatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-05-2018nieuw

24-04-2018

gmb-2018-93659

547008

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Mandatering manager Welzijn beleidsregel Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 24 april 2018

besloten:

 

 • 1.

  de beleidsregel ‘Innovatiebudget sociaal domein’ in te trekken;

 • 2.

  de beleidsregel ‘Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018’ vast te stellen;

 • 3.

  mandaat te verlenen aan de clustermanager Welzijn voor de uitvoering van de beleidsregel ‘Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018’;

 • 4.

  de beleidsregel ‘Innovatiebudget sociaal domein en inwonerinitiatieven 2018’ over een jaar te evalueren.

    

 • namens het college van Heusden,

  de secretaris,

    

    

  mr. H.J.M. Timmermans