Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Groenstructuurplan 2018-2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Groenstructuurplan 2018-2022
CiteertitelGroenstructuurplan Heusden 2018-2022
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimte en infrastructuur, Natuur en milieu
Externe bijlagenGroenstructuurplan 2018-2022 Uitvoeringsprogramma Groenstructuurplan 2018-2022 Groenstructuurkaart 2018-2022 Nota van inspraak Groenstructuurplan 2018-2022 Nota van wijzigingen Groenstructuurplan 2018-2022

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-07-2018nieuw

03-07-2018

gmb-2018-150893

551385

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Groenstructuurplan 2018-2022

 

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 3 juli 2018;

 

gezien het voorstel van het college van 22 mei 2018,

gezien de raadsinformatiebrief naar aanleiding van de informatievergadering;

 

besluit:

· Het Groenstructuurplan 2018-2022 inclusief de nota van inspraak en nota van wijzigingen, vast te stellen;

· Het scenario 'Groenstructuurplan 2018-2022' als voorkeursscenario vast te stellen en voor dit scenario jaarlijks € 55.000 aan extra benodigde financiele middelen op te nemen in de begroting;

· Het incidenteel benodigde bedrag voor het uitvoeringsprogramma conform voorstel op te nemen in de meerjarenbegroting.

· In te stemmen met voorgestelde onttrekkingen aan de reserve rood voor groen van respectievelijk € 10.000 in het jaar 2020 en € 25.000 in het jaar 2021.

 

de griffier,

mw. drs. F.E.H.M. Backerra