Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Besluit vaststellen Bodemkwaliteitskaart 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Besluit vaststellen Bodemkwaliteitskaart 2018
CiteertitelBesluit vaststellen Bodemkwaliteitskaart 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimte en Milieu
Externe bijlageBodemkwaliteitskaart 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Zie ook de PDF-bijlage

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-2018actualisatie bodemkwaliteitskaart

18-09-2018

gmb-2018-205997

558142

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Besluit vaststellen Bodemkwaliteitskaart 2018

 

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 18 september 2018;

gezien het voorstel van het college van 17 juli 2018,

gelet op art. 44 Besluit bodemkwaliteit;

gelet op de beraadslaging;

 

besluit:

· kennis te nemen van het rapport "Actualisatie bodemkwaliteitskaart Regio Midden- en West-Brabant" ;

· de regionale bodemkwaliteitskaart vast te stellen met inbegrip van het bodembeheersgebied van 22 gemeenten, zodat in dit gebied grondverzet kan plaatsvinden conform de afspraken uit het rapport;

· het college te mandateren om besluiten aangaande wijzigingen van het bodembeheersgebied te nemen.

 

de griffier,

mw. drs. F.E.H.M. Backerra