Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden -Aanwijzing toezichthouders basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden -Aanwijzing toezichthouders basisregistratie personen
CiteertitelAanwijzing toezichthouders basisregistratie personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-12-2018nieuwe regeling

18-12-2018

gmb-2018-278506

573192

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden -Aanwijzing toezichthouders basisregistratie personen

 

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 18 december 2018,

gelet op artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen (Wet Brp),

besloten:

de volgende personen, allen in dienst van Legitiem B.V. gevestigd te Velp, Florijnweg 11c, aan te wijzen als ‘toezichthouder basisregistratie personen’:

 

 • 1.

  F.G.M. Theunissen

 • 2.

  R.P.J. Corba

 • 3.

  M.A.C.F. van Dongen,

 • 4.

  H. van Leuken,

voor het uitvoeren van adresonderzoeken/huisbezoeken in het kader van de inventarisatie van arbeidsmigranten en het onderzoek Landelijke Aanpak Adreskwaliteit in Heusden, en voor zover en zolang de opdracht daartoe reikt.

 

namens het college van Heusden,

de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans