Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Gemeente Heusden - Mandaatbesluit uitvoering Wmo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeente Heusden - Mandaatbesluit uitvoering Wmo
CiteertitelMandaat besluit uitvoering Wmo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerpZorg en gezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-201915-03-2019nieuw

12-03-2019

gmb-2019-79067

582157

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Heusden - Mandaatbesluit uitvoering Wmo

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 12 maart 2019

besloten:

mevrouw G. van Loon, servicemedewerker Bijeen, met ingang van 15 maart 2019 te mandateren voor de uitvoering van een aantal specifieke taken, te weten de omzetting van eerder afgegeven zorg naar de nieuwe intensiteit in verband met de regionale inkoop Wmo, uitvoeren van dossieronderzoeken en verlengingen van zorg in casussen waar alle informatie al beschikbaar is.

namens het college van Heusden

mr. H.J.M. Timmermans

de secretaris