Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heusden

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2017-2026 (versie 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeusden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIntegraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2017-2026 (versie 2020)
CiteertitelIntegraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2017-2026 (versie 2020)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlageIntegraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet op het primair onderwijs
 2. Wet op het voortgezet onderwijs
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-202019-02-2020nieuwe publicatie

18-02-2020

gmb-2020-275611

Tekst van de regeling

Intitulé

Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2017-2026 (versie 2020)

 

De raad van Heusden in zijn openbare vergadering van 18 februari 2020;

 

gezien het voorstel van het college van 14 januari 2020;

 

gelet op Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Verordening huisvestingsvoorziening onderwijs gemeente Heusden 2015;

 

gelet op de beraadslaging;

 

b e s l u i t :

 

 • -

  het geactualiseerde ‘Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2017-2026 (versie 2020)’ vast te stellen op basis van het ambitieniveau volgens de ENG-norm;

 • -

  het college de opdracht te geven om de korte termijnmaatregelen in het IHP nader uit te werken;

 • -

  de financiële gevolgen te betrekken in de afwegingen bij de voorjaarsnota 2020.

 

*


*

de griffier,

de voorzitter,

drs. F.E.H.M. Backerra

drs. W. van Hees