Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Leiden

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent tarieven persoonsgebonden budget Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLeiden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent tarieven persoonsgebonden budget Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019
CiteertitelFinancieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

11-12-2018

gmb-2018-271548

1752192

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent tarieven persoonsgebonden budget Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019

 

Hoofdstuk 1 Hoogte tarieven persoonsgebonden budget

Artikel 1. Algemeen

Lid 1.

Het persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorzieningen dient in beginsel toereikend en vergelijkbaar te zijn met een voorziening in natura.

 

Hoofdstuk 2 Bedragen persoonsgebonden budget voor maatwerkvoorzieningen WMO

Artikel 2 Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke Ondersteuning

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke ondersteuning basis, speciaal en thuisondersteuning luiden per periode van vier weken:

 

Omschrijving

Informeel

Zzp

Instelling

Huishoudelijke Ondersteuning Basis*

€ 141,50

€ 177,50

€ 216,00

Huishoudelijke Ondersteuning Basis intensief*

€ 244,75

€ 307,005

€ 373,50

Huishoudelijke Ondersteuning Speciaal

€ 176,00

€ 224,00

€ 288,00

Huishoudelijke Ondersteuning Speciaal intensief

€ 299,75

€ 381,505

€ 490,50

Thuisondersteuning

€ 247,50

€ 315,00

€ 405,00

Thuisondersteuning intensief

€ 379,50

€ 483,00

€ 621,00

 

* Om de hoogte van het pgb voor Huishoudelijke ondersteuning basis en basis intensief per 2019 (minimaal) gelijk te laten zijn aan 2018 wordt - positief afwijkend van de verordening - bij het non-professionele tarief een percentage van 59% gehanteerd (in plaats van 55%) en bij het zzp tarief 74% gehanteerd (in plaats van 70%).

 

Artikel 3 Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Begeleiding Individueel

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Individuele begeleiding luiden per periode van vier weken:

 

Omschrijving

Informeel

Zzp

Instelling

Begeleiding Individueel Basis regulier

€ 125,00

€ 200,00

€ 225,00

Begeleiding Individueel Basis middel

€ 295,00

€ 472,00

€ 531,00

Begeleiding Individueel Basis zwaar

€ 465,00

€ 744,00

€ 837,00

Begeleiding Individueel Speciaal regulier

nvt

€ 280,00

€ 315,00

Begeleiding Individueel Speciaal middel

nvt

€ 656,00

€ 738,00

Begeleiding Individueel Speciaal zwaar

nvt

€ 1.032,00

€ 1.161,00

 

Artikel 4 Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor Begeleiding groep

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor groepsbegeleiding luiden per periode van vier weken:

 

Omschrijving

Informeel

Zzp

Instelling

Begeleiding groep Basis

nvt

€ 256,50

€ 288,50

Begeleiding groep basis (incl vervoer)

nvt

€ 328,50

€ 360,50

Begeleiding groep Basis (intensief)

nvt

€ 641,25

€ 721,50

Begeleiding groep basis (intensief en incl vervoer)

nvt

€ 821,25

€ 901,50

Begeleiding groep Speciaal

nvt

€ 388,25

€ 436,75

Begeleiding groep Speciaal (incl vervoer)

nvt

€ 478,25

€ 526,75

Begeleiding groep Speciaal (Intensief)

nvt

€ 970,75

€ 1092,25

Begeleiding groep Speciaal (intensief en incl vervoer)

nvt

€ 1195,75

€ 1317,25

 

Artikel 5 Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen (scheiden wonen en zorg)

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen luiden per etmaal:

 

Omschrijving

Informeel

zzp

Instelling

Beschermd wonen zzp 2*

nvt

nvt

€ 77,25

Beschermd wonen zzp 2* (incl. dagbesteding)

nvt

nvt

€ 102,50

Beschermd wonen zzp 3

nvt

nvt

€ 88,50

Beschermd wonen zzp 3 (incl. dagbesteding)

nvt

nvt

€ 117,00

Beschermd wonen zzp 4

nvt

nvt

€ 106,50

Beschermd wonen zzp 4 (incl. dagbesteding)

nvt

nvt

€ 137,50

Beschermd wonen zzp 5

nvt

nvt

€ 116,00

Beschermd wonen zzp 5 (incl. dagbesteding)

nvt

nvt

€ 146,50

Beschermd wonen zzp 6

nvt

nvt

€ 140,50

Beschermd wonen zzp 6 (incl. dagbesteding)

nvt

nvt

€ 171,50

* Er worden per 1-1-2015 geen nieuwe indicaties meer in ZZP 1 of 2 afgegeven.

 

Omschrijving

Informeel

zzp

Instelling

Overbruggingszorg en transitiezorg

 

 

 

Beschermd wonen individueel basis (per uur)

€ 24,50

€ 39,25

€ 44,25

Beschermd wonen individueel speciaal (per uur)

nvt

€ 56,25

€ 63,25

Beschermd wonen groep (per dagdeel)

nvt

€ 32,75

€ 36,75

 

Artikel 6 Bedragen voor het persoonsgebonden budget voor beschut wonen LVB

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor beschut wonen LVB luiden per etmaal:

 

Omschrijving

Informeel

zzp

Instelling

Beschut wonen LVB licht

nvt

nvt

€ 41,75

Beschut wonen LVB licht (incl. dagbesteding)

nvt

nvt

€ 70,25

Beschut wonen LVB midden

nvt

nvt

€ 54,75

Beschut wonen LVB midden (incl. dagbesteding)

nvt

nvt

€ 83,00

Beschut wonen LVB zwaar

nvt

nvt

€ 67,50

Beschut wonen LVB zwaar (incl. dagbesteding)

nvt

nvt

€ 95,50

 

Artikel 7 Bedragen voor het persoonsgebonden budget overige maatwerkvoorzieningen

Lid 1.

De bedragen voor het persoonsgebonden budget voor overige maatwerkvoorzieningen luiden:

 

Omschrijving

Informeel

zzp

Instelling

Kortdurend verblijf (per etmaal, max. 52/kalenderjaar)

€ 62,50

€ 100,00

€ 112,50

Maaltijdvoorziening (per uur)*

€ 14,00

€ 17,75

€ 24,75

Kindverzorging (per uur)*

€ 14,00

€ 17,75

€ 24,75

Lijfgebonden ondersteuning (per uur)

€ 23,00

€ 37,00

€ 41,50

 

*Bij maaltijdvoorziening en kindverzorging wordt vanwege de ophanden zijnde aanbesteding aansluiting gezocht bij de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning speciaal, omdat deze producten in de uitvoering het meest lijken op elkaar.

 

Lid 2.

Indien met de bedragen genoemd in artikel 2, 3 en 4 niet het gewenste resultaat bereikt wordt binnen de maximaal gestelde uren/dagdelen, kan op basis van individueel maatwerk tot een oplossing worden gekomen. Hiervoor worden de pgb tarieven verhoogd met de volgende tarieven per uur/dagdeel:

 

Omschrijving

Informeel

Zzp

Instelling

Huishoudelijke ondersteuning Basis

€ 14,00

€ 17,75

€ 22,75

Huishoudelijke ondersteuning Speciaal*

€ 14,00

€ 17,75

€ 24,75

Thuisondersteuning*

€ 14,00

€ 17,75

€ 25,75

Begeleiding Individueel Basis

€ 23,00

€ 37,00

€ 41,50

Begeleiding Individueel Speciaal

nvt

€ 51,00

€ 57,25

Begeleiding groep basis (per dagdeel)

nvt

€ 21,50

€ 24,00

Begeleiding groep basis met vervoer (per dagdeel)

nvt

€ 27,50

€ 30,00

Begeleiding groep speciaal (per dagdeel)

nvt

€ 32,25

€ 36,50

Begeleiding groep speciaal met vervoer (per dagdeel)

nvt

€ 39,75

€ 44,00

 

*Voor de aanvullende tarieven bij huishoudelijke ondersteuning Speciaal en Thuisondersteuning is voor het informele en zzp tarief aangesloten bij het tarief van Huishoudelijke ondersteuning basis. Voor het aanvullend tarief bij Huishoudelijke ondersteuning Basis is gekozen voor een tarief vergelijkbaar met 125% van het wettelijk minimumloon.

 

Artikel 8 Omvang van het persoonsgebonden budget bij koop en huur van hulpmiddelen

Lid 1.

Het persoonsgebonden budget bedraagt, rekening houdend met de kosten voor verzekering en onderhoud voor de gehele gebruiksperiode, ten hoogste:

 

SOORT VOORZIENING

Aanschaf, verzekering en onderhoud hele periode

Handbewogen rolstoel voor continu gebruik

€ 3.000,00

Handbewogen rolstoel voor incidenteel/kortdurend gebruik

€ 525,00

Handbewogen rolstoel voor (semi-)permanent/algemeen gebruik

€ 1.850,00

Handbewogen rolstoel voor actief gebruik

€ 3.200,00

Handbewogen kinderrolstoel voor (semi) permanent/actief gebruik

€ 2.600,00

Handbewogen kinderrolstoel voor permanent gebruik

€ 3.600,00

Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, primair binnen, maar ook om het huis

€ 9.000,00

Elektrische rolstoel voor (semi-)permanent gebruik, primair buiten, maar ook binnenshuis

€ 11.000,00

Elektrische kinderrolstoel

€ 12.000,00

Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (minimaal 8 km/uur)

€ 2.675,00

Scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving (minimaal 10 km/uur)

€ 3.400,00

Scootmobiel voor langere afstanden en intensief gebruik (minimaal 15 km/uur)

€ 4.200,00

 

Lid 2.

Indien de inwoner het persoonsgebonden budget aanwendt voor het huren van een hulpmiddel ontvangt hij per kalenderjaar het in het eerste lid genoemde totaalbedrag, gedeeld door het aantal gebruiksjaren (voor een hulpmiddel: 7).

 

Lid 3.

De restwaarde van het hulpmiddel kan worden teruggevraagd en wordt als volgt bepaald:

 

Bij verhuizing of overlijden of niet meer adequaat zijn van de voorziening

Restwaarde als percentage van het verstrekte persoonsgebonden budget

Eerste jaar

60%

Tweede jaar

50%

Derde jaar

40%

Vierde jaar

30%

Vijfde jaar

20%

Zesde jaar

10%

Zevende jaar

0%

 

Hoofdstuk 3 Overgangsregelingen persoonsgebonden budget

Artikel 9. Overgangsregeling persoonsgebonden budget beschermd wonen thuis

Lid 1.

Cliënten met een indicatie voor beschermd wonen, afgegeven voor 1 januari 2015, die niet in een instelling of wooninitiatief wonen en voor wie geen indicatie voor begeleiding is of kan worden gesteld, ontvangen in verband met het overgangsrecht tot 31 december 2019, of tot het aflopen van de afgegeven indicatie een persoonsgebonden budget op basis van beschermd wonen.

 

Lid 2

Voor de cliënten genoemd in artikel 11 lid 1 en in uitzonderlijke gevallen voor nieuwe cliënten, gelden de volgende pgb bedragen:

 

Overgangsregeling pgb beschermd wonen thuis (professional)

Exclusief dagbesteding

Inclusief dagbesteding

Beschermd wonen met begeleiding (ZZP 1)

€ 41,75

€ 68,00

Gestructureerd beschermd wonen met uitgebreide begeleiding (ZZP 2)

€ 67,25

€ 93,00

Beschermd wonen met intensieve begeleiding (ZZP 3)

€ 74,25

€ 102,50

Gestructureerd beschermd wonen met intensieve begeleiding en verzorging (ZZP 4)

€ 89,25

€ 120,25

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en gedragsregulering (ZZP 5)

€ 97,25

€ 128,75

Beschermd wonen met intensieve begeleiding en intensieve verpleging en verzorging (ZZP 6)

€ 122,25

€ 156,25

 

Lid 3

Indien geen of slechts gedeeltelijke professionele zorg/ondersteuning wordt ingezet bij de overgangsregeling beschermd wonen thuis, zal een korting worden toegepast op de in lid 2 genoemde bedragen, die kan oplopen tot 20%. Dit is afhankelijk van de mate waarop professionele hulp wordt ingezet.

 

Hoofdstuk 4 Bedragen voor vervoer en voor verhuiskosten.

Artikel 10. Bedragen Collectief Vraagafhankelijk Vervoer

Lid 1.

De vergoeding voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) is gebaseerd op een kilometerprijs van € 0,28 en bedraagt op jaarbasis in principe:

 • a.

  voor gebruik van het CVV 384 zones

 • b.

  voor vervoer vrij besteedbaar € 288,00

 

Lid 2.

Personen die een maatwerkvoorziening ontvangen in de vorm van het CVV, moeten een bijdrage betalen in het CVV in de vorm van een opstaptarief en een tarief per zone. Dit tarief bedraagt bedraagt € 0,78 per zone voor 65- en € 0,51 voor 65+.

 

Artikel 11. Bedragen vervoer

Lid 1.

De vergoeding voor verschillende maatwerkvoorzieningen voor vervoer bedragen op jaarbasis maximaal:

 • a.

  voor vervoer per taxi € 1.884,00

 • b.

  voor een combinatie van taxi en vervoer met de eigen auto € 1.230,00

  voor taxi € 942,00

  plus voor vervoer met de eigen auto € 288,00

 • c.

  voor een rolstoeltaxi € 2.832,00

 • d.

  voor een voor rolstoelgebruik aangepast vervoermiddel € 576,00

 • e.

  voor een combinatie van c en d:

  voor de rolstoeltaxi (1.000 kilometer) € 1.416,00

  plus voor rolstoelgebruik aangepast vervoermiddel (1.000 kilometer) € 288,00

 • f.

  Voor een bruikleenauto/buitenwagen met verbrandingsmotor € 240,00

 

Lid 2.

De hoogte van de bedragen wordt voor inwoners tot 16 jaar gesteld op een percentage van de in het eerste lid genoemde bedragen op:

 • a.

  0% voor aanvragers tot 4 jaar;

 • b.

  25% voor aanvragers van 4 tot 6 jaar;

 • c.

  50% voor aanvragers van 6 tot 12 jaar; en

 • d.

  75% voor aanvragers van 12 tot 16 jaar.

 

Lid 3.

Voor zover echtgenoten of partners beiden in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening vervoer dan wel voor het CVV en tenminste één van hen kan geen gebruik maken van het CVV, wordt aan elk van hen een percentage (25, 50% dan wel 75%, afhankelijk van de gezamenlijke vervoersbehoefte) van het maximumbedrag voor vervoer per reguliere taxi toegekend.

Partners zijn personen die meerderjarig zijn en getrouwd of geregistreerd partner zijn of een door een notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting hebben afgesloten of allebei op hetzelfde adres staan ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.

 

Lid 4.

Voor zover echtgenoten of partners beiden geen gebruik kunnen maken van het regulier openbaar vervoer, maar wel van het CVV wordt aan hen ieder maximaal toegekend:

 • a.

  100% van het aantal zones voor het gebruik van het CVV; en

 • b.

  indien van toepassing, 50% van het vrij besteedbaar bedrag.

 

Lid 5.

Voor zover echtgenoten of partners beiden geen gebruik kunnen maken van het regulier openbaar vervoer, maar wel van het CVV, en één van hen kiest voor de financiële tegemoetkoming voor het gebruik van de eigen auto, wordt aan ieder van hen maximaal 50% toegekend van het maximumbedrag voor het gebruik van de eigen auto.

 

Lid 6.

Indien belanghebbende gebruik maakt van een andere maatwerkvoorziening zoals een scootmobiel, dan wel een eigen verplaatsingsmiddel, kan het aantal zones met 50% worden verlaagd, afhankelijk van de mate waarin het andere verplaatsingsmiddel in de vervoersbehoefte voorziet.

 

Artikel 12. Bedragen voor een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming

Lid 1.

De tegemoetkoming voor:

 • a.

  vervoer per eigen auto bedraagt: € 576,00 per jaar.

 • b.

  verhuiskosten bedraagt: € 1.975,00 eenmalig.

 

Hoofdstuk 5 Bijdrage in de kosten van een voorziening

Artikel 13. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen

Lid 1.

De persoon, aan wie een maatwerkvoorziening in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget is verleend, is een bijdrage verschuldigd.

 

Lid 2.

Het bepaalde in de voorgaande lid blijft buiten toepassing als:

 • a.

  de maatwerkvoorziening bestaat uit een rolstoel;

 • b.

  het een maatwerkvoorziening betreft in gemeenschappelijke ruimten van wooncomplexen;

 • c.

  de maatwerkvoorziening, een hulpmiddel is voor een belanghebbende jonger dan 18 jaar.

 • d.

  het de maatwerkvoorziening losse dagbesteding beschermd wonen, begeleiding individueel intensiteit waakvlam of, in aanvulling op de Verordening maatschappelijke ondersteuning, maaltijdvoorziening betreft.

 

Lid 3.

De hoogte van de bijdrage voor een maatwerkvoorziening wordt vastgesteld overeenkomstig het van toepassing zijnde Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning, zoals jaarlijks aangepast door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en bedraagt nooit meer dan:

 • a.

  de kostprijs van de maatwerkvoorziening in natura;

 • b.

  de hoogte van het persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening;

 

Lid 4.

De termijn van de inning van bijdrage voor een maatwerkvoorziening is:

 • a.

  gelijk aan de verstrekkingsduur van een maatwerkvoorziening in natura, anders dan in eigendom;

 • b.

  gelijk aan de verstrekkingsduur van een periodiek persoonsgebonden budget;

 • c.

  gelijk aan de termijn tot de kostprijs van de voorziening is betaald, die in de toekenningsbeschikking van het persoonsgebonden budget voor een maatwerkvoorziening is vermeld (tot de maximale gebruiksduur van het product).

 

Lid 5.

De inning van de bijdrage voor een maatwerkvoorziening stopt te allen tijde bij het overlijden van belanghebbende of bij beëindiging van de maatwerkvoorziening.

 

Lid 6.

De persoon, aan wie een maatwerkvoorziening in de vorm van een tegemoetkoming is verleend, is geen bijdrage verschuldigd.

 

Lid 7

Een cliënt is voor woonvoorzieningen met een kostprijs onder € 500,00 geen bijdrage verschuldigd.

 

Artikel 14. Hoogte kostprijs voor berekening bijdrage maatwerkvoorzieningen

Lid 1.

De hoogte van de kostprijs voor berekening van de bijdrage, als bedoeld in artikel 12a van de Verordening, in natura bedraagt voor:

 • Huishoudelijke Ondersteuning Basis: € 22,20 per uur;

 • Huishoudelijke Ondersteuning Speciaal: € 22,20 per uur;

 • Thuisondersteuning € 22,20 per uur.

 • Begeleiding Individueel Basis: € 22,20 per uur;

 • Begeleiding Individueel Speciaal: € 22,20 per uur.

 • Lijfgebonden ondersteuning: € 22,20 per uur.

 • Begeleiding Groep Basis: € 22,20 per dagdeel;

 • Begeleiding Groep Speciaal: € 22,20 per dagdeel;

 • Kortdurende verblijf : € 44,40 per etmaal

  (max. 52 etmalen per kalenderjaar.)

 • Maaltijdvoorbereiding: € 22,20 per uur.

 • Kindverzorging : € 22,20 per uur.

   

 • Beschermd wonen intramuraal (ZZP):

  op basis van door het ministerie van VWS bepaalde regels voor zorg met verblijf.

 • Beschermd wonen en beschut wonen LVB, wonen en zorg gescheiden

  volgens regels eigen bijdrage Wmo extramuraal, zijnde: € 34,20 per dag.

 • Overbruggingszorg en transitiezorg beschermd wonen (extramuraal):

  € 22,20 per uur (ind. begeleiding)

  € 22,20 per dagdeel (beg groep BW)

 • Overbruggingszorg beschut wonen LVB (extramuraal):

  € 22,20 per uur (ind. begeleiding)

  € 22,20 per dagdeel (beg groep BW)

 

Lid2

De hoogte van de kostprijs voor berekening van de bijdrage, als bedoeld in artikel 12a van de Verordening, voor de maatwerkvoorziening vervoer in natura voor:

 • scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving

  (8 km/uur) huurprijs per vier weken: € 24,50

 • scootmobiel voor gebruik in de woonomgeving

  (10 km/uur) huurprijs per vier weken € 28,00

 • scootmobiel voor langere afstanden en intensief gebruik

  (15 km/uur) huurprijs per vier weken € 33,25.

 

Lid 3.

De bijdrage op het persoonsgebonden budget is maximaal het verstrekte (jaar)budget.

De bijdrage op het persoonsgebonden budget voor begeleiding en dagbesteding geleverd door een professional is maximaal 38%* van het verstrekte (jaar)budget.

De bijdrage op het persoonsgebonden budget voor beschermd wonen geleverd door een professional is maximaal 38%** van het verstrekte (jaar)budget.

* Dit percentage is berekend door het bedrag dat bij zorg in natura per uur maximaal betaald wordt aan eigen bijdrage (€ 22,20) te delen door het aanvullend uurtarief voor een pgb Begeleiding Individueel speciaal door een instelling.

** Dit percentage is berekend door het bedrag dat bij zorg in natura per dag maximaal betaald wordt aan eigen bijdrage (€ 34,20) te delen door het bedrag per dag voor een pgb Beschermd wonen zzp 3 exclusief dagbesteding.

 

Lid 4.

De hoogte van de bijdrage in de kosten voor verblijf in de opvang wordt vastgesteld en geïnd door de opvanginstellingen. De instellingen die opvang verlenen zijn Stichting De Binnenvest, Stichting Vrouwenopvang Rosa Manus en Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen. Het uitgangspunt is dat voor de cliënt in ieder geval de norm voor zak- en kleedgeld, zoals genoemd in artikel 23 van de Participatiewet, beschikbaar blijft.

 

Lid 5.

Voor woonvoorzieningen wordt de gemiddelde kostprijs gemeld bij het CAK tenzij de werkelijke kosten van de voorziening lager zijn.

 

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 15. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in dit

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019, indien toepassing daarvan zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard.

 

Artikel 16. Citeertitel en inwerkingtreding

 • a.

  Dit Besluit wordt aangehaald als: 'Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Leiden 2019'.

 • b.

  Dit Besluit treedt in werking op 1 januari 2019;

 • c.

  Met inwerkingtreding van dit Besluit wordt het 'Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2018’ ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van.

Het College van Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

de burgemeester,