Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Midden-Delfland

Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2010 (gebiedsaanwijzingen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMidden-Delfland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2010 (gebiedsaanwijzingen)
CiteertitelAlgemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2010 (gebiedsaanwijzingen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageAPV 2010 Gebiedsaanwijzingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De aanwijzingen betreffende artt. 2:10A, 2:10B, 2:10C, 2:10D, 2:24, 2:25 treden in werking per 01-10-2010

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2010

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-201023-03-2016Nieuwe regeling

31-08-2010

Gemeenteblad, 2010, 016

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene plaatselijke verordening Midden-Delfland 2010 (gebiedsaanwijzingen)