Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Regeling, Beheer en uitgifte relatiegeschenken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling, Beheer en uitgifte relatiegeschenken
CiteertitelRegeling, Beheer en uitgifte relatiegeschenken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-04-2011Nieuwe regeling

29-03-2011

Moerdijkse Bode, week 15

281834

Tekst van de regeling

Intitulé

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 29 maart 2011

 

Overwegende dat het wenselijk is om over een overzicht van relatiegeschenken of attentiegiften te beschikken, waarin is benoemd de activiteit en het hieraan gelieerd geschenk.

 

BESLUIT

 

 

vast te stellen de “Regeling, Beheer en uitgifte relatiegeschenken” GEMEENTE MOERDIJK

Artikel 1

Activiteit

Uitvoering en bijbehorende geschenk of attentie

50-jarige huwelijken

Bezoek door burgemeester + bloemetje t.w.v. € 20,- vergezeld van een schriftelijke felicitatie en boekje “In Zeven Sloten”

60-, 65-, meerjarige huwelijken in cycli van 5 jaar

Bezoek door burgemeester + bloemetje t.w.v. € 20,- met schriftelijke felicitatie en doosje bonbon t.w. van € 10,- . Met melding aan Koningin en Commissaris van de Koningin

90 jarigen

Bezoek door burgemeester + bloemetje t.w.v. € 20,- met schriftelijke felicitatie en bloemenvaas met gemeente logo

100 jarigen

Bezoek door burgemeester + bloemetje t.w.v. € 20,- met schriftelijke felicitatie en een taart t.w. van € 15 Met melding aan Koningin en Commissaris van de Koningin

Jarigen boven de 100

Bezoek door burgemeester + bloemetje t.w.v. € 20,- met schriftelijke felicitatie en een taart t.w. van € 15 Met melding (bij 105) aan Koningin en Commissaris van de Koningin

Dodelijk ongeval

Bij een ongeval in Moerdijk en met inwoners van Moerdijk brengt, als dit op prijs wordt gesteld, de burgemeester een bezoek af. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. De medewerker kabinet zal hierover de burgemeester adviseren.

Onderscheidingen

Bij het ereburgerschap, bij een erepenning de bijbehorende oorkonde + een bloemetje t.w.v. € 20,- Bij een koninklijke onderscheiding, tezamen met de formele onderscheidingstekens, een bloemetje t.w.v. € 20,-

Naturalisatie

Bij volwassenen, tezamen met de attenties genoemd in het handboek voor de Medewerker Kabinet + een bloemetje t.w.v. € 15,- Bij kinderen, een beker met iets lekkers t.w.v. € 3,-

Herdenkingen

Bij aanwezigheid van de vertegenwoordiger van het college, een rouwkrans of rouwtak t.w.v. € 85,- per stuk

Herdenkingen met door de Gemeente Moerdijk gemaakte afspraken over een lunch o.d.

Het aangeboden diners met een max. t.w.v. € 45,- pp De aangeboden lunch of koffietafel met een max. t.w.v. € 25,- pp Vooraf zal door de gemeente het aantal personen waarvoor verrekening geldt worden afgesproken.

Kampioenen of kampioenschappen

Omdat een adviesnota voor één Gala-avond in voorbereiding is zal daarin ook aandacht worden besteed aan de onderscheidingen of attenties die daarbij horen. Dit geldt eveneens voor de vrijwilligers. Zie ook aldaar.

Contracten of overeenkomsten

Bij dergelijke gelegenheden is een fles wijn het meest passend geschenk

Afscheid zakelijke relaties

Bij dergelijke gelegenheden is een fles wijn het meest passend geschenk

Bijzondere omstandigheden of prestaties

Bij bijzondere prestaties kan gedacht worden bij een situatie;

Het bekend zijn of worden vereist scherpte in de media e.d. Het uiting geven waardering of betrokkenheid op de situatie kan beantwoord worden met de toezending van de complimenten of ondersteuning met een attentie (zie voetnoot 2) of bloemetje (of indien passend persoonlijke overhandiging door de wethouder of burgemeester)

Opening winkels kantoren, etc.

Na kennisgeving of uitnodiging wordt een plantenbak of relatiegeschenk van € 20,- aangeboden. Belang van winkel/kantoor afwegen bij toezegging om opening door collegelid te laten verrichten.

Overige opening/jubilea bij non-profit organisaties

Op uitnodiging bezoekt een collegelid de opening. Van geval tot geval bezien (in overleg met portefeuillehouder) welk cadeau passend is, maar max. € 50,- Bij openingen van exposities, routes etc. wordt geen cadeau/cheque aangeboden. Bij jubilea handelen conform jubilea verenigingen. Bij voorkeur wordt één van de beschikbare relatiegeschenken aangeboden. Bij speciale tussentijdse jubilea belangenafweging maken, bij overige tussentijdse jubilea felicitatiebrief sturen. Voor tussentijdse jubilea relatiegeschenk of cheque t.w.v. max. € 50,-

Afscheidsbijeenkomsten

Aanbieden van een relatiegeschenk (zie voetnoot 2) Deze relatiegeschenken kunnen ook aangeboden worden als directie, afdelingshoofden of medewerkers uitgenodigd worden voor afscheidsbijeenkomsten.

Muziekuitvoeringen, sportevenementen, Dorpsfeesten etc.

Indien het geen jubilea betreft dan keuze maken uit beschikbare geschenken. (zie voetnoot 2)

Benoemingen of afscheid van predikanten, pastores etc.

In dit geval kan een keuze worden gemaakt vanuit de voetnoten 1 en 2.

Persoonlijke jubilea van openbare/maatschappelijk functies.

Indien het geen jubilea betreft dan keuze maken uit beschikbare geschenken. (zie voetnoot 2)

Vrijwilligers

Omdat een adviesnota voor één Gala-avond in voorbereiding is zal daarin ook aandacht worden besteed aan de onderscheidingen of attenties die daarbij horen. Dit geldt eveneens voor de vrijwilligers. Zie ook aldaar.

Nieuwe inwoners

Bij de inschrijving van de nieuw inwoners wordt vanuit de gemeentewinkel een attentie aangeboden in de vorm van linnentasje waarin wat documentatie zoals jaarlijkse gemeentegids, balpen, notitieblokje en een servicekalender. Tijdens de jaarlijks te organiseren nieuwe inwonersavond (in 2011 op 25 mei) wordt eveneens een aan de genodigden het e.e.a. samengestelde presentie gegeven t.w. van maximaal €15,-

Carnaval

Omdat de aan alle verenigingen verstrekte gemeentelijke subsidie afdoende behoort te zijn om de organisatie van het festijn vorm te geven, worden door de gemeente verder geen geschenken, o.d. gegeven. De traditie van het schenken van boerenkielen bij carnavalsjubilea is hierop uitgezonderd. Om toch niet geheel met lege handen te staan zijn per jaar een 10 tal medailles beschikbaar die aan de prinsen kunnen worden uitgereikt. (de hiervoor zijn totaal € 22) Het college heeft reeds eerder besloten om geen zogenaamde ‘rondjes’ of andere traktaties, gevraagd of ongevraagd, spontaan aan te bieden. Als uitzondering hierop is door uw college het navolgende overeengekomen; Indien zich toch een dergelijke situatie opdringt zal bij het aanbieden van een drankje b.v. tijdens de start van het carnavalsseizoen, de omvang ervan, worden beperkt tot alléén de betrokken bestuursleden.

Artikel 2 Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking ervan.

  • 2.

    Het uitvoeringsbesluit wordt met inachtneming van de bepalingen in de Gemeentewet bekendgemaakt in huis aan huis blad de Moerdijkse Bode.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Regeling, Beheer en uitgifte relatiegeschenken” gemeente Moerdijk.

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d.29 maart 2011

 

 

de gemeentesecretaris,de burgemeester,

 

 

 

drs. A.E.B. KandelDrs. J.H. Mans