Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Mandatering besluiten in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandatering besluiten in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening
CiteertitelMandatering besluiten in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gelet op
  2. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2014Nieuwe mandatering

11-03-2014

Moerdijkse Bode week 12, 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandatering besluiten in het kader van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 

 

Op 11 maart jl. hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester het volgende besloten:

 

  • 1.

    In te stemmen met een aanpassing op de mandatlijst.

  • 2.

    In te stemmen met het mandateren van de bevoegdheden tot het nemen van besluiten op grond van de Wet Gemeentelijke schuldhulpverlening aan de casemanagers.

 

De mandaatverlening betekent dat de genoemde functionarissen namens het college en namens de burgemeester de genoemde bevoegdheden uitoefenen.