Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Wijziging algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWijziging algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit
CiteertitelBesluit tot wijziging van het algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-11-201701-01-2019nieuwe regeling

24-10-2017

gmb-2017-188635

Tekst van de regeling

Intitulé

Wijziging algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingbesluit

Het college van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 24 oktober 2017:

 

Overwegende dat het voor een efficiënte bedrijfsvoering noodzakelijk is om bevoegdheden over te dragen aan medewerkers van de gemeente Moerdijk;

 

Gelet op de wijzigingen als gevolg van de organisatieontwikkeling;

 

gelet op afdeling 10.1.1 Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende wijzigingen van het algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit (hierna: mandatenlijst), vastgesteld d.d. 1 september 2015;

Artikel 1 Wijziging mandatenlijst:

 • 1.

  waar gemandateerd wordt aan “manager” komt hiervoor in de plaats:

  • a.

   Manager afdeling V&H: mandaat aan A.J.H. Tijssen.

  • b.

   Manager afdeling RMO: mandaat aan E. Alderliesten.

  • c.

   Manager afdeling Gemeentewinkel: mandaat aan A. Ringerwöle.

  • d.

   Manager afdeling Bedrijfswoning: mandaat aan A.P. Flier.

  • e.

   Manager afdeling RBOR: mandaat aan I.L. Goedhart.

  • f.

   Manager Concerncontrol: mandaat aan H. Verbeek.

 • 2.

  Bij afwezigheid van de benoemde personen, zijn de teamhoofden van de betrokken afdelingen hun plaatsvervanger.

 

Artikel 2 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 november 2017;

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot wijziging van het algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit;

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college, gehouden op 24 oktober 2017

De secretaris,

……………………,

De burgemeester,

…………….