Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Moerdijk

Mandaatbesluit gemeente Moerdijk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMoerdijk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Moerdijk
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Moerdijk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-2018Nieuw mandaat

08-05-2018

gmb-2018-104140

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Moerdijk

 

Het college van de gemeente Moerdijk en de Burgemeester van Moerdijk, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, in zijn vergadering van 8 mei 2018:

gelet op artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT

Het volgende mandaat te verlenen:

De vennootschap onder firma Combinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik om de benodigde sloopvergunníng aan te vragen voor De Vrijbuiter (Zuidhaven 65a te Zevenbergen) in het kader van het project Heropenen Roode Vaart en herinrichting markt in Zevenbergen.

Zevenbergen, 8 mei 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

De gemeentesecretaris, P.A.M. van Bavel

Loco burgemeester