Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Rotterdam

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Rotterdam
Officiële naam regelingVerordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015
CiteertitelVerordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerpGemeenteblad 2014-193

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201518-03-2017Onbekend

18-12-2014

Gemeenteblad 2014-193

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014 (raadsvoorstel nr. 14mo16601); raadsstuk 14bb7724

Tekst van de regeling

Gemeenteblad 2014

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015

De Raad van de gemeente Rotterdam,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014 (raadsvoorstel nr. 14mo16601); raadsstuk 14bb7724;

gehoord de beraadslagingen in de vergadering d.d. 3 december 2014 van de commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS);

besluit:

De Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Rotterdam 2015 vast te stellen