Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Tarieven 2016 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven 2016 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding
CiteertitelTarieven 2016 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet art. 160
  2. Telecommunicatiewet art. 5.4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

08-12-2015

gmb-2015-126867

209

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven 2016 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van de wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte van 8 december 2015 ; registratienummer SB 15/0059766;

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet en artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet;

besluit:

vast te stellen de hierna volgende Tarieventabel 2016 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding:

Tarieventabel 2016 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding

Artikel 1

De tarieven voor schade als gevolg van werkzaamheden waarvoor instemming / toestemming / vergunning is vereist, zijn als volgt:

Tarieven Schaderegeling Ingravingen Rotterdam 2016

Type wegelement

Onderhoud en beheerper m²

Degeneratie ouder 5 jaar

Degeneratie van 3 jaar t/m5 jaar

Degeneratie jonger 3 jaar

Tegels <15 m2

€ 3,63

€ 4,14 per gat

€ 7,85 per gat

€ 18,96 per gat

Tegels > 15 m2

€ 2,80

€ 0,80 per m1

€ 1,51 per m1

€ 3,66 per m1

Klinkers < 15 m2

€ 5,70

€ 26,62 per gat

€ 50,41 per gat

€ 121,79 per gat

Klinkers > 15 m2

€ 4,64

€ 8,77 per m1

€ 16,60 per m1

€ 40,10 per m1

Klinkers gefundeerd

€ 11,06

€ -

€ -

€ -

Natuursteen <25 m²

€ 17,54

€ -

€ -

€ -

Natuursteen >25 m²

€ 15,24

€ -

€ -

€ -

Asfalt

€ 171,50

€ -

€ -

€ -

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van

8 december 2015.

De secretaris,

Ph. F. M. Raets

De burgemeester,

A. Aboutaleb

 

Dit gemeenteblad 2015, nummer 209, is uitgegeven op 21 december 2015 en ligt op werkdagen van 8.30 tot 16.00 uur ter inzage bij het Bestuurlijk Informatiecentrum Rotterdam (BIR), locatie Stadswinkel Centrum, Coolsingel 40 (zijde Doelwater, tegenover hoofdbureau politie) (Zie ook: www.bis.rotterdam.nl – Regelgeving of Gemeentebladen chronologisch)