Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

VERORDENING ONKOSTENVERGOEDING WETHOUDERS

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingVERORDENING ONKOSTENVERGOEDING WETHOUDERS
CiteertitelVerordening onkostenvergoeding wethouders
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene maatregel van bestuur inzake onkostenvergoeding voor wethouders

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199801-06-2012Onbekend

29-01-1998

Midden Brabant

8/1998

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING ONKOSTENVERGOEDING WETHOUDERS

Gemeente

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE;

GEZlEN HET VOORSTEL VAN BURGEMEESTER EN \'VETHOUDERS D.D. 20 JANUARl 1998, NR. 8/1998;

GELET OP DE INTREKKING VAN DE VERORDEN1NG ONKOSTENVERGOEDING WETHOUDERS/GEMEENTESECRETARIS MET INGANG VAN 1 JANUARI 1998 EN DE ALGEMENE MAATREGEL VAN BESTUUR INZAKE ONKOSTENVERGOEDlNG VOOR WETHOUDERS

Besluit

vast te stellen de navolgende

VERORDENING ONKOSTENVERGOEDING WETHOUDERS

Artikel 1

Elke wethouder komt in aanmerking voor een vaste onkostenvergoeding per jaar. Het bedrag wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur.

Artikel 2

Bij de opbouw van het bedrag is rekening gehouden met de volgende componenten:

 • -

  cursussen, seminars, symposia en congressen

 • -

  excursies inclusief verblijfkosten

 • -

  vakliteratuur

 • -

  vereniging van raadsleden

 • -

  afschrijving personal computer met bijbehorende randapparatuur

 • -

  zakelijke telefoonkosten (met uitsluiting van abonnementskosten)

 • -

  portokosten en copiekosten

 • -

  bijdrage in de kosten van een fractie-assistent, fractie-weekends, vergaderkosten fractie en het secretariaat van de fractie

 • -

  representatiekosten (waaronder attenties bij recepties}

Artikel 3

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening onkostenvergoeding wethouders" en treedt in werking met ingang van 1 januari 1998. Per gelijke datum wordt de "Verordening onkostenvergoeding wethouders/gemeentesecretaris 1992" ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van de gemeente Sint-Oedenrode in zijn openbare vergadering van 29 januari 1998.

de secretaris
de voorzitter