Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Sint-Oedenrode

Erfgoedverordening 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Sint-Oedenrode
Officiële naam regelingErfgoedverordening 2010
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijziging Erfgoedverordening Sint-Oedenrode 2008

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Monumentenwet 1998
 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-11-201012-04-2012wijziging

21-10-2010

Midden Brabant 10 november 2010

62/2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Erfgoedverordening 2010

De raad van de gemeente Sint-Oedenrode;

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2010, met nummer 62/2010;

en gelet op:

de Monumentenwet 1988, de Gemeentewet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

Besluit:

Enig-artikel

 • 1.

  De technische aanpassingen in verband met de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van de “Erfgoedverordening Sint-Oedenrode 2008” vast te stellen;

 • 2.

  Te bepalen dat deze technische aanpassingen in werking treden met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking;

 • 3.

  De technische aanpassingen van toepassing te verklaren op het bij besluit van 25 mei 1989, nr. 73/1989, vastgestelde hoofdstuk 3 van de “Subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing”.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 21 oktober 2010.

De griffierM.H.J.van Els
De voorzitterP.M.Maas