Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Aanwijzingsbesluit locaties voor oudejaarshuisjes inclusief de maximaal toegestane aantallen per locatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit locaties voor oudejaarshuisjes inclusief de maximaal toegestane aantallen per locatie
CiteertitelAanwijzingsbesluit locaties voor oudejaarshuisjes inclusief de maximaal toegestane aantallen per locatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenwijkerland/CVDR63065/CVDR63065_14.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-2017Nieuwe regeling

19-12-2017

gmb-2017-229180

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit locaties voor oudejaarshuisjes inclusief de maximaal toegestane aantallen per locatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland,

 

Gelet op artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Steenwijkerland,

 

Overwegende dat het wenselijk is locaties aan te wijzen waar oudejaarshuisjes mogen worden geplaatst en daarbij vast te stellen hoeveel oudejaarshuisjes maximaal per locatie mogen worden geplaatst,

Besluiten:

 

 • 1.

  Aan te wijzen als locaties waar oudejaarshuisjes mogen worden geplaatst:

  Plaats

  Locatie

  Maximaal toegestaan aantal

  Vollenhove

  Bentstraat: grasveld gelegen tussen Bentstraat en park Old Ruitenborgh. Tegenover de percelen Bentstraat 46 t/m 48

        1

   

  Aan Boord: evenemententerrein gelegen achter Godfried van Rhenenlaan 2

        9

   

  Aan Boord 1: parkeerplaats voetbalvereniging VENO

        4

   

  Groenestraat: parkeerplaats gelegen tegenover perceel 37 naast OBS Voorpoort

        3

   

  Groenestraat: parkeerplaats tussen Groenestraat 39 en de Landpoortsteeg

        2

   

  Aan Zee: parkeerplaats van de buitenhaven gedeelte straatzijde Aan Zee en Flevoweg

        7

  Sint Jansklooster

  Monnikenweg: evenemententerrein op het asfaltgedeelte

        8

  Blokzijl

  Kanaalweg 3b: evenemententerrein gedeelte gelegen naast gebouw voormalige kinderopvang

        3

  Blankenham

  Zeestraat 2: tegenover het dorpshuis

        1

 • 2.

  Te bepalen dat deze aanwijzing voor onbepaalde tijd geldt. Het Aanwijzingsbesluit locaties oudejaarshuisjes van 11 oktober 2016 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Dit Aanwijzingsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin het wordt gepubliceerd.

Steenwijk,19 december 2017

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

De waarnemend secretaris,

D.Cazemier

De burgemeester,

J.H.Bats