Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Steenwijkerland

Nadere regels ‘Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSteenwijkerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels ‘Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland’
CiteertitelNadere regels ‘Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland’
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Steenwijkerland/CVDR51989/CVDR51989_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201831-12-2018Nieuwe regeling

12-12-2017

gmb-2017-233686

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels ‘Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland’

Het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland;

 

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018;

besluit vast te stellen:

 

de Nadere regels ‘Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland’

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  bewoner: een natuurlijk persoon die een zelfstandige woning bewoont in de gemeente Steenwijkerland;

 • b.

  eigenaar-bewoner: de eigenaar die tevens zelf in de woning woonachtig is in de gemeente Steenwijkerland;

 • c.

  huurder: een natuurlijk persoon die voor onbepaalde tijd een huurovereenkomst heeft voor een zelfstandige woning in de gemeente Steenwijkerland, niet zijnde een huurder op basis van de Leegstandswet;

 • d.

  zelfstandige woning: een woning met eigen toegang, eigen keuken en toilet;

 • e.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland.

Artikel 2 Subsidiegerechtigden

 • 1.

  Het college kan een subsidie verstrekken aan een bewoner voor een tegemoetkoming in de kosten voor het aanbrengen van een voorziening in de woning, zoals opgenomen in de voorzieningenlijst ‘Lang zult u wonen in Steenwijkerland’, een onderdeel van het aanvraagformulier (bijlage 1).

 • 2.

  De regeling is van toepassing op bewoners die op het moment van de subsidieaanvraag 60 jaar of ouder zijn.

Artikel 3 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het maximale subsidiebedrag per voorziening is opgenomen in de voorzieningenlijst ‘Lang zult u wonen in Steenwijkerland’, een onderdeel van het aanvraagformulier (bijlage 1).

 • 2.

  Een bewoner kan per woning tot maximaal € 1.000 subsidie aanvragen, gedurende de looptijd van deze regeling. Hierbij geldt wel dat per gezamenlijk gevoerd huishouden tot maximaal € 1.000 subsidie kan worden aangevraagd per woning.

Artikel 4 Subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt bekendgemaakt. Aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag behandeld.

Artikel 5 Subsidiabele voorzieningen

 • 1.

  Het college verstrekt de bewoner een subsidie voor voorzieningen in de woning zoals opgenomen in de voorzieningenlijst ‘Lang zult u wonen in Steenwijkerland’, een onderdeel van het aanvraagformulier (bijlage 1).

 • 2.

  De regeling is van toepassing op bestaande zelfstandige woningen in de gemeente Steenwijkerland.

 • 3.

  De voorziening is maximaal twee maanden voor de ingediende subsidieaanvraag aangebracht.

Artikel 6 Subsidieaanvraag

 • 1.

  De aanvraag voor subsidie moet worden ingediend bij het college, door middel van het vastgestelde aanvraagformulier (bijlage 1).

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 4, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Steenwijkerland 2018, dient de aanvraag gepaard te gaan met:

  • a.

   het bewijs van de aangebrachte voorziening, op basis van een factuur, facturen of kassabon(nen);

  • b.

   een bewijs van goedkeuring van de verhuurder, in het geval de bewoner een huurder is. Het is niet mogelijk om als huurder een vergoeding te ontvangen, wanneer de verhuurder de aanpassing (deels) vergoedt.

Artikel 7 Subsidievaststelling

 • 1.

  Het college beslist over de aanvraag, conform de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Steenwijkerland. Dit betekent dat een beslissing binnen een termijn van 8 weken na ontvangst van een volledige aanvraag genomen wordt.

 • 2.

  Na het vaststellen van de subsidie wordt het gesubsidieerde bedrag beschikbaar gesteld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Nadere regels Stimulering Lang zult u wonen in Steenwijkerland’ en treden in werking op 1 januari 2018 en vervallen van rechtswege op 31 december 2018.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

de waarnemend secretaris,

DittaCazemier

de burgemeester,

RobBats

Bijlage I – Aanvraagformulier, inclusief voorzieningenlijst ‘Lang zult u wonen Steenwijkerland’

Gegevens van de aanvrager

Burgerservicenummer

 

Voorletter (s), tussenvoegsel en achternaam

 

Straatnaam en huisnummer

 

Postcode en woonplaats

 

Telefoonnummer

 

E-mailadres

 

Ten name van

 

Huurwoning

Bent u huurder van de woning? JA / NEE

Bij ja moet u een bewijs van goedkeuring van de verhuurder meesturen

Bijlagen voorziening

Bij deze aanvraag moet u van elke voorziening die u aanvraagt een bewijs van betaling meesturen. Dit mogen kopieën zijn van de facturen of kassabonnen.

Op de voorzieningenlijst geeft u aan hoeveel subsidie u aanvraagt en verwijst u naar een bijlage met daarin de kassabon. Op de factuur en kassabon is duidelijk terug te vinden welke voorziening het betreft.

Ondertekening

Aldus naar waarheid ingevuld

 

Plaats

 

Datum

 

Handtekening

 

De voorzieningenlijst

Voorziening

Eenheid

Maximale subsidie incl. BTW en arbeidsloon

Gevraagde subsidie

Nummer van de bijlage (met kassabon of factuur)

Thuistechnologie

 

 

 

 

Automatiseringssystemen voor in huis dat apparatuur, verlichting etc. aan elkaar koppelt en centraal te bedienen is en comfortabel wonen bevordert

Per woning

€ 1.000

 

 

Deurintercom met video in de woonkamer

Per stuk

€ 200

 

 

Draaideurautomaat

Per stuk

€ 750

 

 

Eenmalige aansluitkosten persoonsalarmering

Per stuk

€ 50

 

 

Elektrisch bedienbaar maken van zonwering en/of gordijnen

Per woning

€ 125

 

 

Elektrische bediening garagedeur

Per stuk

€ 175

 

 

GPS-systeem voor dwaaldetectie

Per stuk

€ 50

 

 

Hotelschakelaar aanbrengen

Per stuk

€ 50

 

 

Seniorentelefoon

Per stuk

€ 30

 

 

Programmeerbare thermostaat

Per stuk

€ 100

 

 

Elektronisch slot

Per stuk

€ 150

 

 

Extra lichtpunt met sensor

Per stuk

€ 50

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen hoofdtoegang woning

 

 

 

 

Buitendeurdrempel verwijderen en vervangen tot niveauverschil van maximaal 2 cm; inclusief aanpassing straatwerk en deur

Per stuk

€ 500

 

 

Drempelhulp buiten

Per stuk

€ 100

 

 

Digitaal spiekoog voordeur

Per stuk

€ 75

 

 

Deurbel met geluidsversterking en lichtflitssignaal

Per stuk

€ 50

 

 

Buitenverlichting met bewegingsmelder/lichtsensor

Per stuk

€ 50

 

 

Sleutelkluis

Per stuk

€ 50

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen binnendeuren

 

 

 

 

Verwijderen van drempel en aanbrengen van afwerk- en tochtstrip

Per deur

€ 100

 

 

Wandbeugel aanbrengen bij deur

Per stuk

€ 40

 

 

Voorzieningen ramen

 

 

 

 

Bedieningspunt van een kantelraam of rooster verlagen

Per stuk

€ 50

 

 

Automatische raamopener voor hoog raam

Per stuk

€ 75

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen keuken

 

 

 

 

Gaskookplaat vervangen door inductie

Per stuk

€ 600

 

 

Onderkastjes aanrecht voorzien van laden

Per kastje

€ 50

 

 

Een hendelmengkraan op het aanrecht

Per stuk

€ 75

 

 

 

 

 

 

 

Voorzieningen in badkamer

 

 

 

 

Anti-slipvloertegels aanbrengen

€ 60

 

 

Anti-slipbehandeling bestaande tegels

€ 125

 

 

Bad vervangen door douche

Per stuk

€ 750

 

 

Douchebak verwijderen en douchevloer op afschot brengen

Per stuk

€ 150

 

 

Realiseren toilet op slaapverdieping

Per stuk

€ 500

 

 

Opklapbaar douchezitje met rugleuning en armleggers

Per stuk

€ 125

 

 

Thermostatische douchemengkraan

Per stuk

€ 125

 

 

Een hendelmengkraan op de wastafel

Per stuk

€ 75

 

 

 

 

 

 

 

Toilet

 

 

 

 

Verhoogde toiletpot

Per stuk

€ 125

 

 

Opklapbare toiletbeugel naast het toilet

Per stuk

€ 50

 

 

Toiletbeugelset op het toilet

Per stuk

€ 100

 

 

Bidet-toilet

Per stuk

€ 200

 

 

Sanibroyeur

Per stuk

€ 200

 

 

 

 

 

 

 

Trap

 

 

 

 

Tweede trapleuning

Per stuk

€ 150

 

 

Trap bekleden met vloerbedekking of andere antislipoplossingen (geen vervanging)

Trap

€ 250

 

 

Trapspilbeugel

Per stuk

€ 50

 

 

Stoeltraplift plaatsen

Per woning

€ 1.000

 

 

Realiseren vaste trap naar zolder

Per woning

€ 500

 

 

Easy steps

Per trap

€ 250

 

 

 

 

 

 

 

Verhogers

 

 

 

 

Verhoger onder koelkast, wasmachine, vaatwasser, droger

Per stuk

€ 75

 

 

 

 

 

 

 

Inbraakbeveiliging

 

 

 

 

Hang- en sluitwerk conform Politiekeurmerk Veilig Wonen

Per woning

€ 300, (max. 50% van de kosten)