Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Wmo beleidsplan 2015-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWmo beleidsplan 2015-2018
CiteertitelWmo beleidsplan 2015-2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsplan Wmo SWW 2015-2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2014Nieuwe regeling

28-10-2014

Onbekend

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Wmo beleidsplan 2015-2018

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

 

Gelet op:

 • 1.

  het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 september 2014;

 • 2.

  de bespreking in de werksessie va 14 oktober 2014;

 • 3.

  de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • 4.

  het Visie- en dienstverleningsmodel Sociaal Domein SWW;

 • 5.

  de Kaderstellende notitie Beleidsplan Wmo 2015 – 2018;

 

besluit

 

het Beleidsplan Wmo Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 2015-2018 ’Voor elkaar’ vast te stellen.

 

 

28 oktober 2014

Griffier Voorzitter