Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Stichtse Vecht

Afwijkingenbeleid 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieStichtse Vecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfwijkingenbeleid 2014
CiteertitelAfwijkingenbeleid 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenAfwijkingenbeleid wijziging 19 september 2017 Algemene verklaring van geen bedenkingen Toepassingsgebied beleidsregels

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

1e wijziging: Het college heeft op 28 maart 2017 besloten het afwijkingenbeleid uit 2014 aan te vullen met een regeling voor het bestemmingsplan Vreeland Oost, met uitzondering van de rij woningen gelegen aan de zijde van de Kleizuwe.

Deze beleidsregel is op maat gemaakt voor het projectgebied en wordt toegevoegd aan het Afwijkingenbeleid 2014.

2e wijziging:Het college heeft besloten om een beleidsregel aan hoofdstuk 3 van het Afwijkingenbeleid 2014 toe te voegen.

Deze luidt:

Overgangsrechtelijke situatie

Indien het college vaststelt dat een bouw- en/of gebruiksmogelijkheid onbedoeld onder het overgangsrecht van een bestemmingsplan is gebracht kan op aanvraag medewerking worden verleend aan (het herstel van) de oorspronkelijke (zoals vastgelegd in de directe voorloper van het geldende bestemmingsplan) bouw- en/of gebruiksmogelijkheid.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit Omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-09-20172e wijziging

19-09-2017

website gemeente, 29-9-2017

Beleid
11-04-201730-09-20171e wijziging

28-03-2017

Website gemeente, 10-4-2017

Beleid
19-12-201411-04-2017Nieuwe regeling

09-12-2014

Vechtstroom, 17-12-2014

Beleid

Tekst van de regeling

Intitulé

Afwijkingenbeleid 2014

 

 

Vastgesteld planologisch Afwijkingenbeleid 2014

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat zij op 9 december 2014 het planologisch Afwijkingenbeleid 2014 hebben vastgesteld.

 

Inhoud

In het vastgestelde Afwijkingenbeleid 2014 zijn de bevindingen uit de evaluatie van de praktische uitvoerbaarheid van Afwijkingenbeleid 2012 en de noodzakelijke aanpassing die volgen uit het sinds 1 november 2014 van kracht geworden gewijzigde Besluit Omgevingsrecht verwerkt. Het Afwijkingenbeleid 2012 was vooral gericht op woningeigenaren. Het Afwijkingenbeleid 2014 kan ook worden toegepast bij een omgevingsvergunningaanvraag door ondernemers en maatschappelijke instelling als de afwijking van het bestemmingsplan beperkte impact heeft op de omgeving.

 

Inwerking treden

Het planologisch Afwijkingenbeleid 2014 treed in werking de dag na bekendmaking op www.overheid.nl. Met het inwerking treden van het Afwijkingenbeleid 2014 vervalt het Afwijkingenbeleid 2012.